PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
21.08.2019|

Kaksikäyttötavarat: Komission suositus sisäisistä vaatimustenmukaisuusohjelmista

Komissio on antanut suosituksia sisäisen vaatimustenmukaisuusohjelman sisällöstä (ICP eli Internal Compliance Program) kaksikäyttötavaroita vieville yrityksille. Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tavaraa, teknologiaa tai palvelua, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. 

Kaksikäyttötuotteita vieville yrityksille suositellaan sisäistä vaatimustenmukaisuusohjeistusta, jonka tavoitteena on asettaa sisäisiä käytäntöjä ja menettelyjä kaksikäyttötuotteiden säännösten noudattamiseksi. Komission suosituksissa on selkeitä tavoitteita ja ehdotuksia ohjeistuksen kehittämiselle, mutta jokaisen yrityksen on laadittava oman yrityksen toimintaa ja kokoa vastaava ohjeistus. 

PwC:n tulli- ja trade compliance -asiantuntijat voivat avustaa sisäisen ohjeistuksen laatimisessa sekä sen laadintaan ja seurantaan tarvittavien riskiarviointien toteuttamisessa.