PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
26.01.2023|

  Katse kohti kevättä ja vuodelta 2022 annettavaa veroilmoitusta

  Vuoden 2022 tulojen ja vähennysten ilmoittamisen aika lähestyy ja esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat postissa tai OmaVeroon maalis-huhtikuussa. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien, maataloudenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa osalta esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat jo maaliskuussa. Veroilmoituksen viimeisen palautuspäivän löydät esitäytetystä veroilmoituksestasi. 

  Accountant working with tax filling

   

  Mahdollisuus lisäennakon maksuun 

  Sinulle saattaa olla odotettavissa jäännösveroa varsinkin, jos vuoden aikana on ollut poikkeuksellisia luovutusvoittoja. Maksamalla luovutusvoitosta tai muusta tulosta aiheutuvan veron osalta täydentävän ennakkoveron (ns. lisäennakon) vuodelle 2022 vielä tammikuun 2023 loppuun mennessä, voit välttyä jäännösveron korolta kokonaan. 

  Tietojen tarkistus esitäytetyltä veroilmoitukselta

  Esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on syytä tarkistaa huolellisesti, sillä tulojen maksajien antamissa ilmoituksissa on aina ajoittain on virheitä tai puutteita. Varsinkin ulkomaisten yritysten maksamien osinkojen määrissä on toisinaan puutteita, jos osinkoa on maksettu useamman kerran vuodessa. Lisäksi jos sinulla on verovuoden aikana ollut esimerkiksi virtuaalivaluuttaan liittyviä tapahtumia tai olet saanut muuta tuloa ulkomailta, esimerkiksi olet nostanut varoja ulkomaisesta eläke- tai sijoitusvakuutuksesta, nämä tulot ja tapahtumat tulee selvittää veroilmoituksella oikean verokohtelun varmistamiseksi. Verohallinto valvoo entistä tarkemmin ilmoittamisvelvollisuuksien laiminlyöntejä tehostuneen tietojenvaihdon seurauksena, ja ilmoittamatta jättämisen seurauksena voi olla jälkikäteen toimitettavan veron lisäksi veronkorotus tai jopa rikostutkinta ja tuomio veropetokseen syyllistymisestä. 

  Muista ilmoittaa myös vähennykset

  Tulojen lisäksi esitäytetystä veroilmoituksesta on hyvä tarkistaa mahdolliset vähennykset sekä tarvittaessa täydentää puuttuvat tiedot. Tyypillisimpiä ansiotulovähennyksiä ovat esimerkiksi työmatka-, kotitalous- ja työhuonevähennys. Pääomatuloista on taas mahdollista vähentää erilaiset pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. On hyvä muistaa, että kaikkien vähennettyjen menojen määrä on pystyttävä näyttämään toteen ja tositteet näistä kuluista on säilytettävä vähintään 3 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen (vuoden 2018 verotuksen osalta vielä 6 vuoden ajan).

  Perusteettomia vähennyksiä ei tule vaatia, sillä tätä voidaan pitää tahallisena väärien tietojen antamisena ja seurauksena voi olla veronkorotus.

  Muistilista kevään veroilmoitusta varten

  • Tarkasta ja täydennä esitäytetty veroilmoitus
  • Ilmoita myös kaikki ulkomaiset tulo
  • Älä unohda virtuaalivaluutoista saatuja tuloja (louhinta, käyttö, myynti, vaihto)
  • Hyödynnä vähennykset sekä ansio- että pääomatuloista
  • Palauta täydennetty/korjattu veroilmoitus ennen määräpäivää
  • Tarvittaessa ole yhteydessä asiantuntijaan!

  Keskeisimpiä henkilöverouudistuksia vuodelle 2023

  Veroilmoituksen lisäksi alkuvuodesta on hyvä tarkistaa verokortin tietojen oikeellisuus ja onko vuoden aikana tulossa esimerkiksi  kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja, jotka voisi huomioida jo verokortilla. Ohessa muutamia nostoja.

  Muutos korkovähennyksiin

  Asuntolainan korkovähennys poistui vuoden 2023 alusta. Vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten otetun lainan korkovähennystä on pienennetty asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2022 verotuksessa on mahdollista tehdä 5 % korkovähennys, mutta vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei ole enää mahdollista vähentää. Korkovähennyksen poistuminen koskee vain vakituisen asunnon lainan korkoja. Sijoitusasuntojen lainojen korot on edelleen mahdollista vähentää verotuksessa täysimääräisesti. 

  Väliaikainen sähkövähennys

  Vuoden 2023 alkupuolelle otetaan käyttöön väliaikainen sähkövähennys tasapainottamaan suuria sähkölaskuja. Sähkövähennystä on mahdollista hakea 1.1.–30.4.2023 väliseltä ajalta, jos sähköenergian kulut ovat näiltä neljältä kuukaudelta yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksen määrä on 60 % niistä kuluista, jotka ylittävät 2 000 euron alarajan. Sähkövähennystä on mahdollista saada maksimissaan 2 400 euroa yhtä asuntoa kohden. Sähkövähennys koskee vain vakituisen asunnon sähkökuluja, joten vapaa-ajan asunnon sähkökuluihin vähennystä ei ole mahdollista saada.

  Matkakuluvähennys

  Vuonna 2022 tilapäisesti voimassa ollutta matkakuluvähennysten enimmäismäärää jatketaan. Matkakuluvähennystä on mahdollista hakea asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella ja vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa myös verovuonna 2023.

  Työtulovähennys yli 60-vuotiaille

  Lisäksi yli 60-vuotiaiden työtulovähennykseen on tehty korotuksia. Työtulovähennystä korotetaan asteittain yli 60-vuotiaiden osalta siten, että korotus on 60–61-vuotiaiden osalta 200 euroa, 62–64-vuotiaiden osalta 400 euroa ja yli 65-vuotiaiden osalta 600 euroa.