PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien kirjanpidollinen käsittely muuttuu

Kirjanpitolain 5:2a § sallii rahoitusinstrumenttien kirjaamisen tilinpäätöksessä käypään arvoon. Esimerkiksi moni yhdistys ja säätiö onkin hyödyntänyt tätä vaihtoehtoista menetelmää perinteisen hankintamenoon perustuvan menettelyn sijaan. Jälkimmäisessä menettelyssä rahoitusinstrumentit arvostetaan taseessa hankintamenoon tai tätä alempaan käypään arvoon. Käyvän arvon menettelyssä taas rahoitusinstrumentit arvostetaan taseessa käypään arvoonsa ja käyvän arvon muutos kirjataan joko tulosvaikutteisesti tai omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon.