PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käyttöomaisuuden käsittely yhteisöveroilmoituksessa

Käyttöomaisuutta on yhtiön pysyvään käyttöön tarkoitettu omaisuus. Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset, koneet ja kalusto.

Käyttöomaisuus eritellään lomakkeella 62 ja mahdollisesti hyllytetyt poistot lomakkeella 12A. Tässä muutama huomioitava seikka ilmoittamiseen:

Jos käyttöomaisuus on merkittävä ja tilikaudella on esimerkiksi myyty tai romutettu irtainta käyttöomaisuutta, tarkista, ovatko poistoerokirjaukset ja käyttöomaisuuskirjanpidon saldot oikein ja onko 12A-lomakkeella ilmoitettu oikea määrä hyllypoistoja.

Varmista, ettei lomakkeella 62 ole ilmoitettu verotuksessa poistokelvotonta käyttöomaisuutta. Esimerkiksi fuusiotappion poisto ja keskeneräiset hyödykkeet ovat poistokelvottomia.

Käyttöomaisuussaldojen oikeellisuus nousee esille kirjanpitolakiin otetun aukottoman kirjausketjun vaatimuksen myötä. Jos veroilmoituksen liitteenä toimitetaan selvitys siitä, miten veroilmoituksen luvut on johdettu tilinpäätöksestä, saattavat myös mahdolliset virheet käyttöomaisuuden käsittelyssä paljastua.

Lisäksi, jos yhtiön on tarkoitus hyödyntää verovuonna 2020 irtaimen käyttöomaisuuden korotettuja poistoja, on tämä hyvä huomioida jo vuoden 2020 poistoerolaskelmaa tehdessä. Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 mahdollistaa korotettujen poistojen tekemisen tietyin edellytyksin. 

 

Jos tarvitset apua käyttöomaisuuden käsittelyyn tai haluat vahvistuksen tulkinnoillesi, ota yhteyttä!

 


 

10 tärppiä yhteisöveroilmoituksen 2018 laatimiseen