PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käyttöomaisuuden käsittely yhteisöveroilmoituksessa

Käyttöomaisuutta on yhtiön pysyvään käyttöön tarkoitettu omaisuus. Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset, koneet ja kalusto.

Käyttöomaisuus eritellään lomakkeella 62 ja mahdollisesti hyllytetyt poistot lomakkeella 12A. Tässä muutama huomioitava seikka ilmoittamiseen:

Jos yhtiöllä on paljon käyttöomaisuutta tai tilikaudella on esimerkiksi myyty tai romutettu irtainta käyttöomaisuutta, on hyvä varmistaa näiden oikea käsittely veroilmoituksessa. Lisäksi on syytä tarkistaa, että kirjanpidon poistoerokirjaukset on tehty ja käyttöomaisuuskirjanpito täsmää. Jos yhtiöllä on hyllypoistoja, on niiden 12A-lomakkeella ilmoitettu määrä syytä täsmäyttää vuosittain. 

Varmista myös, ettei 62-lomakkeella ole ilmoitettu verotuksessa poistokelvotonta käyttöomaisuutta. Esimerkiksi fuusiotappion poisto ja keskeneräiset hyödykkeet ovat poistokelvottomia.

Käyttöomaisuussaldojen oikeellisuus nousee esille kirjanpitolakiin otetun aukottoman kirjausketjun vaatimuksen myötä. Jos veroilmoituksen liitteenä toimitetaan selvitys siitä, miten veroilmoituksen luvut on johdettu tilinpäätöksestä, saattavat myös mahdolliset virheet käyttöomaisuuden käsittelyssä paljastua.

Lisäksi, jos yhtiön on tarkoitus hyödyntää verovuonna 2020 irtaimen käyttöomaisuuden korotettuja poistoja, on tämä hyvä huomioida jo vuoden 2020 poistoerolaskelmaa tehtäessä. Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 mahdollistaa korotettujen poistojen tekemisen tietyin edellytyksin. 

 

Jos tarvitset apua käyttöomaisuuden käsittelyyn tai haluat vahvistuksen tulkinnoillesi, ota yhteyttä! 

 


Lue myös: Laadukas kirjanpito ja hyvä suunnitelma helpottavat veroprosessia