PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Keskeiset työoikeudelliset lakimuutokset ja henkilöön perustuvasta irtisanomisperusteesta

Olemme järjestäneet asiakkaillemme viime syksyn ja kuluneen talven aikana useita työoikeudellisia ajankohtaistilaisuuksia, joissa on käsitelty niin yleishyödyllisiä yhteisöjä kuin yrityksiä koskevia asioita. Tilaisuuksien aiheista valitsimme tähän kirjoitukseen keskeisimmät ajankohtaiset lakimuutokset sekä seikkoja, joita henkilöön perustuvilla syillä tapahtuvissa irtisanomisissa tulisi työnantajan ottaa huomioon.