PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

​Kestävää verosäästöä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimella

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) verokannustin tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vähentää verotuksessaan kyseisestä toiminnasta aiheutuneita menoja tyypillisesti 50 % toteutuneita kuluja suurempana 500 000 euroon asti.  Vähennystä on mahdollista vaatia ensimmäisen kerran verovuoden 2023 verotuksessa, mutta verokannustimen piiriin kuuluvan T&K-toiminnan identifiointi ja dokumentointi kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen veroilmoituksen jättöaikaa. PwC voi auttaa kehittämäänsä työkalua hyödyntäen tunnistamaan ja dokumentoimaan vähennykseen oikeuttavat menot sekä luomaan prosessin, jolla T&K-menot ovat jatkossakin helppo tunnistaa yrityksissä.

People

PwC on kehittänyt työkalun, joka auttaa yrityksiä verokannustimien tehokkaassa soveltamisessa. Työkalun avulla voidaan arvioida asiakkaan T&K-toiminnan tunnusmerkkien täyttymistä, auttaa harjoitetun T&K-toiminnan dokumentoinnissa vähennyksen mahdollistamiseksi sekä neuvoa vähennysvaatimuksen esittämisessä veroilmoituksella. Luotettavasti tunnistetut T&K-menot ja johdonmukaisesti laadittu dokumentointi vähentävät mahdollisia veronkorotusriskejä.  

Vuoden 2023 alusta on ollut voimassa T&K-toiminnan pysyvä verokannustin, joka koostuu yleisestä ja ylimääräisestä lisävähennyksestä.  

Yleinen lisävähennys on 50 % T&K-toiminnan palkkamenoista sekä ostettujen T&K-palveluiden menoista. Vähennyksen verovelvolliskohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa per verovuosi. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuoden 2023 verotuksessa.  

Ylimääräinen lisävähennys on 45 % T&K-toiminnan palkkamenojen sekä ostettujen T&K-palveluiden menojen lisääntyneestä määrästä edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennykselle ei ole vähimmäismäärää, mutta verovelvolliskohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa per verovuosi. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuoden 2024 verotuksessa.  

Vähennyksen tekeminen edellyttää, että verovelvollisella on harjoittamaansa yritystoimintaan välittömästi liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. T&K-toiminnalla tarkoitetaan luovaa ja systemaattista toimintaa, joka pyrkii lisäämään tietoa ja sen hyödynnettävyyttä kehitettäessä uusia sovelluksia, joilla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. Kyse voi olla esimerkiksi täysin uuden tuotteen tai palvelun kehittämisestä tai jo olemassa olevan tuotteen tai prosessin olennaisesta parantamisesta. Vähennyksen tekeminen ei kuitenkaan ole riippuvainen T&K-toiminnan onnistumisesta.  

Vähennyksen perusteeseen luetaan verovelvollisen T&K-toimintaa harjoittavien työntekijöiden palkkamenot sekä ostopalveluina hankitun T&K-toiminnan menot. Ostopalveluiden osalta vähennyksen soveltamisala on kuitenkin rajattu ulkopuolisen henkilöstön tuottamiin T&K-palveluihin eikä tuotteiden, materiaalien, toimitilojen tai muiden vastaavien hankintoja voida sisällyttää vähennyksen perusteeseen.  

Vähennykseen oikeuttava T&K-toiminta voi olla hyvin moninaista eikä tällaisen toiminnan tai vähennyksen perusteeseen laskettavien menojen tunnistaminen ole välttämättä yksinkertaista. Kokemuksemme mukaan yritykset harjoittavat usein laajemmin T&K-toimintaa, kuin välttämättä ajatellaan. T&K-vähennyksen vaatiminen ei ole sidottu menojen käsittelyyn kirjanpidossa. 

T&K-toiminnan tunnusmerkkien ja vähennyksen muiden edellytysten täyttymistä kannattaa arvioida ja vähennyksen perusteeseen laskettavia kuluja eritellä jo hyvissä ajoin ennen verovuoden 2023 veroilmoituksen jättöaikaa, jotta vähennysvaatimuksen menestymismahdollisuudet olisivat mahdollisimman suuret. PwC:n digitaalisen työkalun ja menetelmien implementoinnilla asiakkaalle muodostuu myös prosessi, jolla yritys voi jatkossa tehdä itse vähennysvaatimuksen ja tarvittavan dokumentaation. 

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää sekä T&K-toiminnan verokannustimesta, että tarjoamistamme palveluista. Vastaavia T&K-verokannustimia on myös esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, joiden osalta hyödynnettävyys voidaan myös selvittää asiantuntijoidemme kanssa. Luotettavan ja kokeneen kumppanin avulla T&K-toiminnan lisävähennyksen vaatiminen on kestävällä pohjalla.