PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

​Kestävää verosäästöä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimella

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) verokannustin tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vähentää verotuksessaan kyseisestä toiminnasta aiheutuneita menoja tyypillisesti 50 % toteutuneita kuluja suurempana 500 000 euroon asti.  Vähennystä on mahdollista vaatia ensimmäisen kerran verovuoden 2023 verotuksessa, mutta verokannustimen piiriin kuuluvan T&K-toiminnan identifiointi ja dokumentointi kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen veroilmoituksen jättöaikaa. PwC voi auttaa kehittämäänsä työkalua hyödyntäen tunnistamaan ja dokumentoimaan vähennykseen oikeuttavat menot sekä luomaan prosessin, jolla T&K-menot ovat jatkossakin helppo tunnistaa yrityksissä.

People