PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kestävyysraportoinnin standardointi etenee

Kestävyysraportoinnin uudet eurooppalaiset vaatimukset tulevat koskemaan yli 50 000 yritystä EU:n alueella. Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä lakisääteinen ja määrämuotoinen kestävyysraportointi tulee koskemaan kaikkia listayhtiöitä, suuria kirjanpitovelvollisia ja myös tiettyjä EU:n ulkopuolisia yhtiöitä, jotka käyvät kauppaa EU:n alueella. Uuden sääntelyn myötä kestävyysraportointi nousee merkittävyydessään tilinpäätösraportoinnin rinnalle, eikä kumpaakaan niistä voi enää arvioida täysin erillisenä.