PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ketjureaktio

Olemme tiimini kanssa puhuneet jo pitkään, miten tärkeää on arvioida hankintaketjuun sisältyvät riskit myös yritysvastuun silmälasien läpi tarkasteltuna. Jokin huomaamatta jäävä asia saattaa nousta isoksi jutuksi ja aiheuttaa vahinkoa liiketoiminnalle monella tapaa. Kysymys ei ole pelkästään bisnekselle tuotetusta haitasta vaan myös siitä, että yrityksen maineelle ja kunnialle käyvät asiat voivat olla niiden kohteille kysymys elämästä, terveydestä tai ylipäätänsä ihmisarvoisista olosuhteista. Kun kuulet sanat lapsityövoima, konfliktimineraali, työturvallisuus, korruptio jne., kuulet samalla kärsimyksen, sodan, onnettomuudet ja epäterveen liiketoiminnan. Joku muukin kärsii kuin bisnes.

Toistuvat skandaalit ovat johtaneet esimerkiksi kuluttajien vahvoihin reaktioihin, joiden leviämistä sosiaalisessa mediassa kohun kohteena olevassa yrityksessä seurataan tuskaisin mielin. Tällaisissa tapauksissa moni miettii, että oikeastiko hankintaketjussa muhineesta asiasta ei yrityksessä tiedetty vai eikö sen vain uskottu nousevan esiin. Ensimmäisessä tapauksessa riskien kartoitus on epäonnistunut, jälkimmäisessä niiden hallinta. Myöskään sidosryhmien kanssa keskustelu tai sieltä tulevien viestien ymmärtäminen ei ole mennyt ihan kohdilleen.

Jos taas kysymys oli siitä, että tiedettiin ongelmista arvoketjun alkupäässä, mutta niistä ei välitetty eikä niiden aiheuttamasta kärsimyksestä piitattu, on meillä käsissä suuremmat ongelmat. Sillä hetkellä, kun jonkun toisen tulevaisuus, terveys tai jopa elämä lakkaavat koskettamasta, ollaan kaukana ihmisyydestä. Sellainen maailma on pelottava paikka.

Onneksi monessa yrityksessä ollaan valveilla, ja asioille on tehty paljon. Eri sidosryhmien kanssa keskustellaan sekä kotimaassa että kauempana. Jotkut ovat myös rakentaneet prosessit sieltä tulevien viestien viemiselle yrityksessä eteenpäin niille tahoille, jotka tekevät päätöksiä. Tämä ei ole ihan vähäpätöinen tehtävä isoissa konserneissa, joissa toimintaa on maapallon kaikilla kolkilla.

Tilanteeseen on reagoitu monella taholla. YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet ovat ohjanneet yhtiöitä selvittämään ihmisoikeuksiin mahdollisesti liittyviä riskejä due diligence -prosesseissa, ja muistakin yritysvastuun esiin nostamista riskeistä aletaan olla entistä paremmin perillä. Seuraava askel on ollut laatia toimittajille suunnattu Code of Conduct -ohjeisto siihen liittyvine valvontaa parantavine mekanismeineen. Usein nämä ohjeet ovat sisältäneet toimittajille vaatimuksen edellyttää omilta toimittajiltaan vastaavanlaisten periaatteiden noudattamista.

Myös me PwC:llä olemme saaneet omilta asiakkailtamme heidän Supplier Code of Conductit allekirjoitettaviksi. Vuotuisilla kyselyillä on seurattu sitä, noudatammeko toiminnassamme ohjeistuksia. Olemme myös laatineet oman vastuullisuuden Code of Conductin toimittajillemme, ja sen implementointi on parhaillaan menossa.

Vaikka meidän liiketoimintamme, erilaisten varmennus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen, ei ole erityisemmin riskialtista, haluamme olla mukana kehityksessä kohti parempaa ja läpinäkyvämpää hankintaa. Olemme siinä yksi lenkki, ja haluamme hoitaa osamme. Sen vuoksi tuuppaamme ketjureaktiota eteenpäin omilla Code of Conduct -vaatimuksillamme.