PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO avasi yritysten sukupolvenvaihdosluovutusten arvostuskysymystä koskevan Pandoran lippaan

Korkein hallinto-oikeus antoi kesäkuun lopulla vuosikirjaratkaisun KHO 2021:92, jossa se katsoi, ettei listaamattoman osakeyhtiön osakkeen lahjoituksessa ns. huojennettuna arvona tullutkaan käyttää arvostamislaissa säädettyä kaavamaista arvostustapaa sellaisenaan. Lahjoitusta edeltävän tilikauden päättymisen jälkeen (mutta ennen lahjoitusta) tapahtunut tytäryhtiöosakkeiden voitollinen myynti oli KHO:n mukaan otettava osakkeiden arvoa korottavana tekijänä huomioon. Toisin sanoen ja hieman yksinkertaistaen, osakkeiden myynnistä saatu kauppahinta tuli tässä laskelmassa myytyjen osakkeiden tilalle, vaikka muutoin käytettiin pohjana vanhaa tasetta.

Pwc Uutishuone