PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Konserniavustus voitiin antaa, vaikka osittaisjakautuminen toteutettiin kesken tilikauden

Tapauksessa KHO 2020:149 osittaisjakautuva yhtiö omisti tytäryhtiön, jonka osakkeet siirtyivät vastaanottavalle yhtiölle osittaisjakautumisen seurauksena. Jakautuneen yhtiön ja tytäryhtiön välillä vallitsi konserniavustuslaissa määritelty konsernisuhde ja kaikkien yhtiöiden tilikaudet olivat kalenterivuoden mukaisia.

EVL 52 c §:n mukainen osittaisjakautuminen tapahtui keskellä tilikautta sellaiseen vastaanottavaan yhtiöön, jossa jakautuvalla yhtiöllä ei ollut aiempaa omistusta. Korkein hallinto-oikeus otti kantaa siihen, katsotaanko konserniavustuslaissa tarkoitetun konsernisuhteen kestävän koko verovuoden, kun jakautuminen tapahtuu kesken tilikauden.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen ja pysytti äänestysratkaisullaan keskusverolautakunnan päätöksen (KVL 27/2020) viitaten siinä esitettyihin perusteluihin. Keskusverolautakunta perusteli ratkaisuaan jatkuvuusperiaatteella ja totesi, että ”ennen osittaisjakautumista vallinnut konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu konsernisuhde vallitsee osittaisjakautumisen jälkeen vastaanottavan [yhtiön] ja [osittaisjakautumisessa siirtyneen yhtiön] välillä.”

Konsernisuhteen säilyessä tytäryhtiö pystyi antamaan verotuksessa vähennyskelpoisen konserniavustuksen vastaanottavalle yhtiölle olettaen, että laissa säädetyt muut edellytykset täyttyivät osapuolten kohdalla. Ratkaisu on linjassa korkeimman hallinto-oikeuden aiemman päätöksen (18.5.2009 taltionumero 1202) kanssa.