PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Konserniavustus voitiin antaa, vaikka osittaisjakautuminen toteutettiin kesken tilikauden

Tapauksessa KHO 2020:149 osittaisjakautuva yhtiö omisti tytäryhtiön, jonka osakkeet siirtyivät vastaanottavalle yhtiölle osittaisjakautumisen seurauksena. Jakautuneen yhtiön ja tytäryhtiön välillä vallitsi konserniavustuslaissa määritelty konsernisuhde ja kaikkien yhtiöiden tilikaudet olivat kalenterivuoden mukaisia.