PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Liikekiinteistön siirto maapohjineen muodosti itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön ja liiketoimintasiirto katsottiin veroneutraaliksi

KHO katsoi, että liiketoimintasiirto, jossa kiinteistö maapohjineen siirretään nettoapporttina perustettavaan keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, on veroneutraali, vaikka vuokrasopimukset jäävät siirtävään yhtiöön.