PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: osingonjakovelan maksu ottamalla vastuu emoyhtiön veloista ei ole siirtohinnoittelusäännöksen näkökulmasta kiinnostavaa

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä H3494/2022 oli kyse kohtalaisen helposti hahmotettavasta asiasta. Tytäryhtiö jakoi emoyhtiölleen osinkoa, joka maksettiin rahan sijaan siten, että tytär otti vastuulleen emon velkoja. Ydinkysymyksenä oli, liittyikö tuohon toimeen mitään sellaista, josta olisi pitänyt periä markkinaehtoista korvausta. Vaikka edeltävään prosessiin liittyi vauhtia ja vaarallisia tilanteita, KHO keskittyi kiitettävästi päätöksessään ytimeen eikä pitänyt osingonmaksua tälläkään tavoin toteutettuna siirtohinnoittelun kannalta kiinnostavana. KHO päätti asian verovelvollisen hyväksi ja kumosi aiemmat päätökset. PwC toimi asiassa verovelvollisen asiamiehenä.