PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Välillinen vähemmistöomistus konsernin muihin toimintoihin liittyvässä yhtiössä käyttöomaisuutta

Välillinen vähemmistöomistus konsernin muihin toimintoihin liittyvässä yhtiössä katsottiin käyttöomaisuudeksi. Osakkeiden luovutus oli verovapaa. 

Tapauksessa KHO 14.1.2021 T 23 (julkaisematon) konsernin emoyhtiö oli ostanut osakeyhtiön osakkeita (noin 40 prosentin osuuden) tavoitteenaan päästä hyödyntämään tämän yhtiön tytäryhtiön toimintaa konsernin sekä toisen jo omistamansa tytäryhtiönsä liiketoiminnassa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan hankitun yhtiön tytäryhtiön ja toisen jo omistetun tytäryhtiön toimialat olivat samankaltaisia ja koska tavoitteena oli näiden yhtiöiden välinen yhteistyö, hankittujen osakkeiden voitiin katsoa palvelevan emoyhtiön liiketoimintaa ja kuuluvan elinkeinotulolähteen varoihin. Koska hankitun yhtiön osakkeet eivät olleet sijoitus- eikä rahoitusomaisuutta, osakkeet olivat käyttöomaisuutta. Osakkeiden luovutus yhtiölle itselleen katsottiin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaksi luovutukseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli ensimmäisenä kysymys siitä, kuuluivatko hankitun yhtiön osakkeet emoyhtiön elinkeinotoiminnan varoihin. Emoyhtiön jo omistaneen kasvihuoneviljelyä harjoittavan tytäryhtiön ja luomu- ja valmisruokia valmistaneen hankitun yhtiön tytäryhtiön toimialat liittyivät molemmat KHO:n käsityksen mukaan ruoan tuotantoon ja olivat näin ollen samankaltaisia. Tämän lisäksi tavoitteena ollut yhtiöiden välinen yhteistyö salaatti- ja yrttituotteiden jatkojalostuksessa ja asiakaskontaktien ja logistiikan mahdollinen hyödyntäminen katsottiin emoyhtiön liiketoimintaa palvelevaksi. Näin ollen hankitut osakkeet katsottiin elinkeinotulolähteen varoiksi.

Toisena ratkaistavana kysymyksenä oli, oliko osakkeita pidettävä käyttöomaisuutena. Asiassa ei missään vaiheessa väitetty, että hankitut osakkeet olisivat olleet emoyhtiön vaihto- tai rahoitusomaisuutta. Näin ollen, kun osakkeiden katsottiin palvelevan emoyhtiön liiketoimintaa, katsottiin niiden olevan elinkeinotulolähteen käyttöomaisuutta.

Asiassa oli riidatonta, että EVL:ssä käyttöomaisuusosakkeiden verovapaille luovutuksille säädetyt muut edellytykset täyttyivät. Näin olleen KHO lausui, että osakkeiden luovutus katsottiin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaksi luovutukseksi.