PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: yhtiölle oli vahvistettava siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen takia syntynyt elinkeinotoiminnan tappio annetusta konserniavustuksesta huolimatta

KHO katsoi päätöksessään 2023:32, että Ranskassa toimitetun siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen takia syntynyttä elinkeinotoiminnan tappiota ei voitu jättää kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi vahvistamatta sen takia, että yhtiö oli antanut konserniavustusta samana verovuonna, jota siirtohintaoikaisu ja seurannaismuutos koskivat.