PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:n päätös yksityisen opetus- ja iltapäiväkerhotoiminnan arvonlisäverotuksesta

Korkein hallinto-oikeus antoi 14.10.2022 julkaisemattoman päätöksen yksityisen opetus- ja iltapäiväkerhotoiminnan arvonlisäverotuksesta. Yhtiö harjoittaa yksityistä opetustoimintaa ja seuraa suomalaista peruskoulun opetusohjelmaa. Oppilaina on muun muassa komennustyöntekijöiden ja diplomaattien lapsia. Lisäksi yhtiö tarjoaa lapsille ilta- ja päiväkerhotoimintaa. Yhtiö kattaa toimintansa kulut tulorahoituksella, eikä se saa toimintaansa valtion tai kunnan avustusta tai tukea. Yhtiöllä ei ole perusopetuslain 7 §:n mukaista valtioneuvoston myöntämää lupaa opetuksen järjestämiseen, eikä yhtiö ole tehnyt harjoittamastaan ilta- ja päiväkerhotoiminnasta yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaista kirjallista ilmoitusta kunnalle.

Yhtiön opetustoimintaa ei voida pitää arvonlisäverottomana AVL 40 §:ssä tarkoitettuna koulutuspalveluna. Koulutuspalvelujen arvonlisäverottomuus edellyttää, että koulutuspalvelut on järjestetty lain nojalla tai niitä avustetaan valtion varoin. Yhtiön ilta- ja päiväkerhotoimintaa ei voida myöskään pitää arvonlisäverottomana AVL 37 ja 38 §:ssä tarkoitettuna sosiaalihuoltopalveluna. Verottomuuden edellytys viranomaisvalvonnasta ei täyty, kun yhtiötä ei ole merkitty toiminnastaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitettuun rekisteriin.
Yleishyödyllisten yhteisöjen tuottamana koulutus- ja iltapäiväkerhotoiminnan arvonlisäverottomuus voi perustua myös siihen, että kyse on yleishyödyllisen tarkoituksen mukaisesta toiminnasta. Jos toiminta ei ole tuloverotuksessa yhteisön elinkeinotoimintaa, se ei ole myöskään arvonlisäverollista.