PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:n päätös yksityisen opetus- ja iltapäiväkerhotoiminnan arvonlisäverotuksesta

Korkein hallinto-oikeus antoi 14.10.2022 julkaisemattoman päätöksen yksityisen opetus- ja iltapäiväkerhotoiminnan arvonlisäverotuksesta. Yhtiö harjoittaa yksityistä opetustoimintaa ja seuraa suomalaista peruskoulun opetusohjelmaa. Oppilaina on muun muassa komennustyöntekijöiden ja diplomaattien lapsia. Lisäksi yhtiö tarjoaa lapsille ilta- ja päiväkerhotoimintaa. Yhtiö kattaa toimintansa kulut tulorahoituksella, eikä se saa toimintaansa valtion tai kunnan avustusta tai tukea. Yhtiöllä ei ole perusopetuslain 7 §:n mukaista valtioneuvoston myöntämää lupaa opetuksen järjestämiseen, eikä yhtiö ole tehnyt harjoittamastaan ilta- ja päiväkerhotoiminnasta yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaista kirjallista ilmoitusta kunnalle.