PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön valmisteilla tiukennuksia

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantainen työryhmä valmistelee parhaillaan muutoksia työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön. Työsopimuslakiin ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus laajentaa työnantajien korvausvelvollisuus koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia, riippumatta niiden pituudesta.

Tämä tarkoittaa, että ehdotuksen toteutuessa työnantajien korvausvelvollisuus tulisi jatkossa koskemaan myös kilpailukieltosopimuksen ensimmäistä kuutta kuukautta (työsuhteen päättymisestä lukien), kun tällä hetkellä työnantajan korvausvelvollisuus koskee ainoastaan yli kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia.

Lakimuutoksen käynnistämisen taustalla ovat selvitykset, joiden mukaan kilpailukieltosopimuksia sovelletaan rutiininomaisesti työntekijöihin, vaikka kilpailukieltosopimuksen solmimiseen ei usein todellisuudessa ole lain vaatimaa erityisen painavaa syytä. TEM:n työryhmän on tarkoitus antaa esityksensä asiasta ensi kesänä.

Tarkista kilpailukieltosopimusten tilanne yrityksessä

Tehty selvitys ja sen tulokset ovat jo tässä vaiheessa herättäneet työntekijöiden, ammattiliittojen ja median aiempaa suuremman kiinnostuksen ja nostattaneet huomiota koskien kilpailukieltosopimuksia ja niiden lainmukaisuutta. Tämän vuoksi ja tulevaan lakimuutokseen varautumiseksi on yrityksissä syytä selvittää ainakin seuraavat seikat:

  • Onko työntekijöiden kanssa solmittu kilpailukieltosopimuksia?
  • Onko kaikkiin solmittuihin kilpailukieltosopimuksiin lain vaatima erityisen painava syy?
  • Onko tehtäviä, joissa kilpailukieltosopimukselle olisi erityisen painava syy, mutta sopimusta ei ole solmittu?

Työpaikan kilpailukieltosopimusten tilanteen ajoissa selvittämällä voidaan varautua mahdollisiin lakimuutoksen aiheuttamiin kustannuksiin korvausvelvollisuuden todennäköisesti laajentuessa – sekä myös mahdolliseen työntekijöiden aktivoitumiseen kilpailukieltosopimusten ja niiden lainmukaisuuden suhteen.

Käytännössä varautuminen tarkoittaa työntekijöiden voimassa olevien kilpailukieltosopimusten perusteiden tarkistamista ja mahdollisesti puuttuvien sopimusten laatimista: Ilman lainmukaista erityisen painavaa syytä tehtyjen kilpailukieltosopimusten voimassaolon perusteet tulee harkita uudelleen. Toisaalta on syytä solmia kokonaan uudet kilpailukieltosopimukset niiden työsuhteiden osalta, joissa erityisen painava syy ja tarve kilpailukieltosopimuksen solmimiselle on olemassa, mutta sitä ei ole syystä tai toisesta vielä tehty.

Siitäkin huolimatta, että kilpailukieltosopimuksiin lakimuutoksen myötä tulee todennäköisesti kohdistumaan korvausvelvollisuus niiden alusta alkaen, on kilpailukieltosopimusten solmiminen jatkossakin liiketoiminnan kannalta järkevää.

Kilpailukieltosopimukset on kuitenkin syytä laatia nimenomaisesti niiden työntekijöiden kanssa, joiden kohdalla työntekijän asema ja tehtävät, yrityksen toiminnan laatu, liikesalaisuuksien säilyttämisen tarve ja/tai työntekijälle järjestetty erityiskoulutus muodostavat tarpeen ja täyttävät lain määräämän erityisen painavan syyn vaatimuksen – ei siis rutiininomaisesti koskemaan kaikkia työntekijöitä.