PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kirjanpitolautakunnalta merkittävä lausunto johdannaisten käsittelystä

Kirjanpitolautakunta on julkaissut lausunnon 1963/2016, joka muuttaa useiden yhtiöiden johdannaisten kirjanpitokäsittelyä kotimaisessa kirjanpidossa. Aikaisemmin taseen ulkopuolisina vastuina esitetyt johdannaiset tulevat useissa tapauksissa esitettäväksi jo tuloslaskelmassa ja taseessa. Kirjanpitolautakunta antaa myös uutta ohjeistusta suojauslaskennasta. Muutokset vaikuttavat lähtökohtaisesti jo vuodesta 2016 laadittavaan tilinpäätökseen.

Lausunnossa todetaan, että johdannaisten osalta suojauslaskentaan pyrkivän yhtiön tulee käsitellä johdannaisia täysin IFRS-säännösten mukaisesti alkaen suojausdokumentaation vaatimuksesta aina kirjanpidolliseen käsittelyyn saakka. Tämä säännös on riippumaton siitä, soveltaako kirjanpitovelvollinen rahoitusinstrumenttien kirjaamista käypään arvoon (KPL 5:2a §) vai vaihtoehtoista alimman arvon periaatetta (KPL 5:2 §). Mikäli kirjanpitovelvollinen ei sovella suojauslaskentaa, niin ns. ei-suojauslaskentaa oleva johdannainen, jonka arvo on negatiivinen, tulee kirjata pakollisen varauksen tavoin kuluksi (KPL 5:14 §). Käytännössä tämä tarkoittaa, että johdannaisen negatiivinen arvo tulee tavalla tai toisella kirjattavaksi kirjanpitoon.

Edellä esitetyn myötä kirjanpitovelvolliset saattavat kohdata kirjanpidollisen käsittelyn seurauksena seuraavia vaikutuksia:

  1. Yhtiön oma pääoma saattaa muodostua negatiiviseksi ja tästä johtuen yhtiölle tulee velvoite rekisteröidä negatiivinen oma pääoma kaupparekisteriin tai oma pääoma tulee saattaa jollakin tavalla positiiviseksi.
  2. Ei-suojaava johdannainen vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen ja siten vähentää jakokelpoisia varoja. Myös suojauslaskennassa oleva erä, joka saatetaan kirjata omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon, vähentää ollessaan negatiivinen yhtiön jakokelpoisia varoja.

Muutkin tulkinnat sallittuja, mutta varaudu selvittämään ratkaisut

Kirjanpitolautakunta tulkitsee hyvää kirjanpitotapaa. Myös muut tavat saattavat olla hyvän kirjanpitotavan mukaisia, mutta muiden kirjanpidollisten käsittelyjen osalta kirjanpitovelvollisella on käännetty todistustaakka siitä, että myös muu valittu kirjanpitokäsittely olisi hyvän kirjanpitotavan mukaista.