PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KILAlta päivitetty yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 28.3.2017 päivitetyn yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Päivitetyssä yleisohjeessa on huomioitu kirjanpitolain muutoksen yhteydessä tehdyt päivitykset mm. osakkuusyhtiön määritelmään, määräysvallan käsitteeseen sekä konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen niin pienkonsernissa kuin alakonsernitilinpäätöksessä. Yleisohjeeseen on tehty lukuisa määrä teknisiä muutoksia ja näillä muutoksilla on pyritty korostamaan konsernitilinpäätöksen antamaa oikeaa ja riittävää kuvaa konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi ohjeistuksessa on pyritty helpottamaan esim. keskinäisten kiinteistöyhtiöiden yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen ei ole enää pakollista pienkonsernille tilanteissa, joissa emoyhtiö jakaa osinkoa. Pienkonsernin määritelmä noudattelee pienyhtiön määritelmää. Pienkonsernin määritelmässä käytettävät raja-arvot:

  • Liikevaihto 12 milj. euro
  • Taseen loppusumma 6 milj. euroa
  • Henkilökuntaa 50

Konsernitilinpäätöksen saa jättää laatimatta, jos korkeintaan yksi näistä rajoista ylittyy.

Yleisohjeessa on huomioitu myös säätiölaissa tapahtuneet muutokset ja ohjeistuksessa on täsmennetty säätiöiden konsernitilinpäätöksen laatimisedellytyksiä.

Aikaisemmasta poikkeavaa ohjeistusta on mm. ulkomaan rahamääräisten erien käsittelemisestä, vähemmistöosuuden laskennasta, konsernireservin tuloutuksesta ja konserniaktiivan kohdistamisesta syntyvästä laskennallisesta verovelasta.