PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kokemuksia PMA:sta – Liiketoimet intressitahojen kanssa

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kirjanpitolain uudistuksen myötä tuli voimaan pien- ja mikrokokoisia kirjanpitovelvollisia koskeva asetus tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA). PMA 3:10 §:n mukaan tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen ja tämän intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.