PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kolmannen sektorin toimijat ovat yhä tavoitteellisempia – ja ansaitsevat parhaat työkalut ja käytännöt

Kansalaisjärjestöt kohtaavat vaativia haasteita kuin yrityksetkin. Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen odotetaan vastaavan sidosryhmien erilaisiin tarpeisiin usein rajallisilla resursseilla ja kovenevassa kilpailuympäristössä. 

Onneksi on olemassa kattavia, nimenomaan kansalaisjärjestöjen tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joilla voidaan rakentaa yhteyksiltään erinomainen digitaalinen organisaatio ja siten parantaa sekä sitoutuneisuutta että vaikuttavuutta. Tässä kerromme lyhyesti, mistä tarkalleen ottaen on kyse.

Vaikuttavuus paineen alla

Kansalaisjärjestön johtaminen vaatii paljon kovaa työtä ja asiantuntemusta – varsinkin poikkeuksellisissa oloissa.  Mitä tehokkaammin työt hoituvat, sitä menestyksekkäämmin kansalaisjärjestö toimii.

Kohtaamme työssämme voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, joilla on yhä suuremmat paineet vaikuttaa ja tuottaa tulosta. Niiden odotetaan täyttävän eri sidosryhmien, tarpeet, oli kyse sitten lahjoittajista ja rahoittajista tai toiminnan kohteena olevista ryhmistä. 

Resurssit ovat kuitenkin usein rajalliset ja toimintaympäristö yhtä kilpailullinen kuin millä tahansa yksityisen sektorin yrityksellä. Suomessa erityistä painetta aiheuttaa suunnitelmissa oleva kolmannen sektorin järjestöjen rahoituksen siirtäminen Veikkaukselta osaksi valtion budjettia.

Kansalaisjärjestöjen varainkäyttöä valvotaan tarkasti. Niiden on käytettävä varat järkevästi ja pyöritettävä toimintaa tehokkaasti, jotta vaikutus on mahdollisimman suuri ja pitkäkestoinen. Digitalisointiin kaikilla elämänalueillaan tottuneet lahjoittajat odottavat, että heidän tukemansa organisaatio tarjoaa kehittyneitä, välittömiä, läpinäkyviä ja henkilökohtaisia kokemuksia. 

Kansalaisjärjestöjen haasteena on myös ylläpitää vaikuttavuuttaan parantamalla lahjoittajien sitoutumista (pääasiassa oppimalla tuntemaan tukijansa paremmin), optimoimalla toimintamallinsa ja lisäämällä rahoitusvirtojen vaihtelevuuden vaatimaa ketteryyttä.

Ja sitten on tietysti pandemia: COVID-19 on lisännyt stressiä kasvattamalla monien kansalaisjärjestöjen palvelujen kysyntää, mutta rajoittamalla samalla monia perinteisiä varainhankintamenetelmiä.

Enemmän vähemmällä

Ei ole taikasauvaa, jolla nämä vastakkainasettelut voitaisiin ratkaista. Sen sijaan on olemassa erittäin tehokkaita parhaiden käytäntöjen ratkaisuja ja tekniikkaa. Miltä kuulostaisi 30 prosentin lisäys lahjoittajien säilyttämisessä? Lähes 50 prosentin lisäys vapaaehtoisten houkuttelussa mukaan toimintaan? Tai 30 prosentin vähennys palvelukustannuksissa? Tällaisia mitattavissa olevia etuja kansalaisjärjestöt ovat ilmoittaneet saaneensa, kun ne ovat käyttäneet kansalaisjärjestöjen tarpeisiin suunniteltua digitaalista Salesforce Nonprofit Cloud -alustaa. Seuraavat kehityskohteet ja konkreettiset parannukset antavat käsityksen siitä, miten digitaalinen alusta voisi auttaa omaa kansalaisjärjestöäsi.

Salesforce Nonprofit Cloudin edut

  • Kun käytät samaa alustaa kaikkeen varainhankintatoiminnan hallintaan, voit nähdä mikä toimii ja mikä ei, luoda tehokkaampia strategioita ja löytää elinikäisiä kannattajia.
  • Uusien digitaalisten palvelujen avulla luot kestäviä suhteita tarjoamalla lahjoittajien tarpeisiin ja odotuksiin pohjautuvia palveluja, jotka toimitetaan lahjoittajille luontaisilta tuntuvien kanavien kautta. 
  • Hankehallinnan digitalisoinnilla tehostat järjestösi vaikutusta käyttämällä varoja tehokkaammin ja skaalaamalla monen ohjelman toimintaa nopeammin. 
  • Viestintä on keskitettyä ja tärkeät tiedot nopeasti ja kätevästi saatavilla, joten työntekijäsikin saavat miellyttävän ja osaamista tukevan kokemuksen – ja työskentelevät sen ansiosta entistä tehokkaammin organisaatiosi ja sen tuen kohteiden eteen. 
  • Reaaliaikainen data ja analytiikka antavat uusia tietoja ja oivalluksia, joiden avulla teet perustellumpia päätöksiä ja muutat tarvittaessa nopeasti toiminnan suuntaa. 
  • Lisäämällä automaattisia elementtejä tärkeimpiin toimintaprosesseihin poistat aikaa vievien hallinnollisten tehtävien tarpeen ja vapautat resursseja tuottavampaan työhön.

 

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tavoista, joilla PwC voi auttaa kansalaisjärjestöäsi saavuttamaan tavoitteensa ja selviytymään haasteista tyynen tehokkaasti!

Tilaa PwC:n uutiskirje