PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kolme+ kiinnostavaa asiaa pääomasijoittajien ESG-tilanteesta

Pääomasijoittajat ovat siirtyneet ESG-asioiden huomioon ottamisessa aikaisempaa kypsemmälle tasolle. Tämän voi päätellä PwC:n toteuttamasta globaalista selvityksestä ESG-asioista osana pääomasijoituskenttää. Siihen vastasi 209* pääomasijoittajaa ja niiden rahastojen sijoittajaa 35 maasta*.

Ensimmäinen kiinn ostava asia on se, että vuosi vuodelta tähän kyselyyn osallistuneiden määrä on noussut. Viimeksi kaksi vuotta sitten julkaistuista tuloksista löytyivät 162 yrityksen vastaukset, nyt niitä on 47 enemmän, mikä antaa entistä kattavamman kuvan tilanteesta.

Oletettavasti myös yleinen tietoisuus ESG-asioista ja niiden merkityksestä sijoittamisessa on kasvanut, mikä on kannustanut aikaisempaa useamman vastaamaan. Kun omassa yhtiössä on jo päästy alkuun ESG-asioiden haltuun ottamisessa, kiinnostaa nähdä, missä muut menevät näissä asioissa.

Vielä muutama vuosi sitten useimmat sijoittajat kertoivat vastuullisuuden huomioon ottamisen liittyvän ensisijaisesti siihen, että sijoituskohteiden riskejä halutaan ymmärtää ja hallita paremmin.

Nyt pääomasijoittajat etsivät ESG-asioista yhä useammin arvonluonnin mahdollistajia, vaikka ei riskinäkökulmakaan minnekään ole kadonnut.

On kuitenkin oivallettu, että tietyt E-, S- ja G-asiat voivat vaikuttaa myynnin kasvuun, kustannusten pienenemiseen, riskien välttämiseen tai brändiin, jolloin arvoa voidaan luoda myös näitä asioita tavoitteellisesti johtamalla.

Käytännössä se tarkoittaa, että pääomasijoittajat eivät tyydy pelkästään tunnistamaan arvonluontimahdollisuuksia, vaan niitä myös pyritään hyödyntämään salkkuyhtiöiden aktiivisella ESG-johtamisella. Verrattuna vuonna 2013 tehtyyn selvitykseen vastaajat olivat nivoneet ESG-asiat aikaisempaa paremmin osaksi sijoituksia tavoitteenaan parempi exit-arvo. Tämä on selvityksen toinen kiinnostava tulos.

Kolmas kiinnostava tieto kertoo siitä, missä asioissa on suurin välimatka kurottavana havaittujen huolenaiheiden ja tekemisten välillä. Eniten kuilua on asioissa, jotka liittyvät tuleviin tarpeisiin vastaamiseen, kuten uusiin teknologioihin sekä siihen, minkälaiseksi pandemian jälkeinen työelämä muotoutuu. Myös ilmastonmuutokseen ja hiilineutraaliuteen liittyvät asiat huolestuttavat. Sen sijaan reguloidut tai muulla tavoin selkeämmin vaatimustenmukaisuuteen liittyvät seikat on saatu paremmin haltuun.

Tulevaisuus luodaan valinnoilla

Saanko ehdottaa jotakin erityisesti tulevaisuuden työelämää koskevaan huoleen? Sen sijaan, että odottaisimme, minkälaisena se meidän eteemme tulee, voisimme ottaa aktiivisen roolin asioiden muovaamiseksi sellaisiksi kuin pidämme hyvänä. Tarkoitan tällä sitä, että ei tulevaisuus vain tule, se luodaan valinnoilla. Sijoittajalla on E-, S- ja G-asioita tavoitteellisesti johtamalla mahdollisuus ohjata omalta osaltaan myös työelämää ja työskentelyolosuhteita, ja siten vaikuttaa asioiden kulkuun ja tulevaisuuden muovautumiseen.

Halutun tulevaisuuden tekijöiden hahmottamisessa auttaa dialogi sidosryhmien kanssa. Sitä tukevat myös sijoittajan taustalla olevat arvot sekä tunnistettu toiminnan tarkoitus. Olen ollut huomaavinani, että yhä useampi sijoittaja haluaa saada sijoitustuoton lisäksi laajempiakin vaikutuksia aikaan. Pandemiasta toipumisen aika saattaa olla juuri oikea aika sellaisen työn aloittamiseen. Siihen kannustan. Ehkä se on se neljäs tekijä.

* General Partner -vastaajia oli 198 Limited Partners -vastaajien määrän jäädessä 41:een.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.

Tilaa PwC:n uutiskirje