PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
27.02.2017|

Komissiolta ehdotus yhteisestä matkustajatieto- ja lupajärjestelmästä

Valtioneuvosto antoi 2. helmikuuta 2017 eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta ottaa käyttöön yhteinen matkustajatieto- ja lupajärjestelmä ETIAS.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) on ennakkorekisteröitymisjärjestelmä kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia EU-alueelle. Järjestelmä on osa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii tehostamaan Schengen-ulkorajojen valvontaa sekä vahvistamaan EU:n sisäistä turvallisuutta.

ETIAS on matkustuslupa, joka tulee hakea ennen Schengen-alueelle saapumista. ETIAS ei ole viisumi.

Komissio on ehdottanut, että ETIAS-keskusyksiköt perustettaisiin Euroopan raja-ja merivartioviraston (Frontex) yhteyteen. Jokaiseen jäsenmaahan perustettaisiin kansallinen ETIAS-yksikkö.

Lupamenettely on yksinkertainen, edullinen ja nopea. Hakemus täytetään netissä ja se käsitellään automaattisesti ristiintarkastamalla tiedot muihin EU:n tietojärjestelmiin. Matkustuslupa myönnetään automaattisesti, mikäli tarkistuksessa ei tule esiin tietoja, joiden perusteella olisi suoritettava lisätutkimuksia. Lopullisen päätöksen maahanpääsystä tekevät edelleen kuitenkin kansalliset rajavartijat.

Lupa on voimassa viisi vuotta ja hakemuksen käsittelymaksu on 5 euroa.

Euroopan komission mukaan viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisten on helppo ylittää ulkorajat, kun heillä on luotettava ennakkotieto pääsystä Schengen-alueelle. Komission mukaan tämä vähentää huomattavasti maahantulon epäämisiä. Käytännössä järjestelmän käyttöönotto tulee kuitenkin tiukentamaan maahantulovaatimuksia Schengen-alueelle näiden maiden kansalaisilla. Järjestelmä muistuttaa USA:ssa käytössä olevaa ESTAa (Electronic System for Travel Authorization).

ETIAS-järjestelmä on suunniteltu otettavan käyttöön 2020.

Lisätietoja Sisäministeriön sivuilla