PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
06.10.2020|

Komission uudet suuntaviivat tulliliitolle vuosille 2021–2024

Komissio on julkaissut uudet suuntaviivat tulliliitolle vuosille 2021–2024 (COM(2020) 581 final, 28.9.2020). Asetettuihin päätavoitteisiin kuuluvat muun muassa tuotteiden tullausarvon tarkoituksellisen aliarvostuksen ja laittomien tai vaarallisten tuotteiden EU-markkinoille pääsyn estäminen, tullisanktioiden ja -tarkastuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen, valmistautuminen brexitiin ja sähköisten järjestelmien saattaminen tarpeiden mukaisiksi.

Tullausarvon tarkempi tarkkailu:

  • Tavaravirtojen ALV-dataa tullaan hyödyntämään ilmoitetun tullausarvon tarkastamisessa. 
  • Huomiota kiinnitetään erityisesti verkkokaupan verkkoalustatoimijoiden toimitusketjujen jäljitettävyyteen alihinnoittelun estämiseksi.

Tullin modernisointi:

  • Säädösehdotus vuoden 2020 lopulla EU Single window environment for customs -hankkeelle, jonka tavoitteena on kaikkien tullauskäytäntöjen keskittäminen yhtenäiseen sähköiseen järjestelmään.
  • Data-analytiikan parempi hyödyntäminen tuoteturvallisuuden ja EU:n kaupallisten intressien takaamiseksi, muun muassa verkkokaupan osalta.
  • Taloudellisten edellytysten mahdollistaminen jäsenmaiden tullitarkastusten välineiden modernisoinnille, esimerkiksi tuoteskannereilla.

Tullikäytäntöjen yhdenmukaistaminen:

  • Komission on tarkoitus tarttua uudelleen jo useita vuosia työn alla olleeseen direktiivihankkeeseen tullisanktioiden yhdenmukaistamiseksi. Tarkoituksena on aluksi antaa ohjeistusta tullitarkastusten yhdenmukaistamisesta, minkä jälkeen komissio saattaa harkita uutta lakialoitetta. Tavoitteena on välttää EU:n tullilainsäädännön kirjava täytäntöönpano jäsenmaissa niin tullisanktioiden kuin tullitarkastuskäyntäntöjenkin osalta, koska ne ovat aiheuttaneet kilpailuhaittaa yritysten välillä. Tullilainsäädännön erilainen täytäntöönpano on sekä EU-oikeuden että WTO:n sääntöjen kannalta kyseenalaista. Toisaalta sanktioiden yhtenäistäminen on osittain EU:n toimivallan ulkopuolella, minkä vuoksi tämänhetkinen direktiivihanke on ollut jäissä.
  • AEO-toimijoiden omavalvontaan mietitään tarkempaa EU-tason yhtenäistä ohjeistusta.

Yhteistyön parantaminen suurien kauppakumppaneiden välillä:

  • Tavoitteena on muun muassa datatietojen vaihtaminen, tuoteturvallisuuden kehittäminen ja logistiikkaketjujen turvallisuuden takaaminen muun muassa lisäämällä tullien välistä kommunikointia ja laajentamalla AEO-statuksen vastavuoroista tunnustamista.
  • Yhteistyötä aiotaan syventää yhteisen tullistrategian myötä etenkin Kiinan kanssa.