PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Osakkeiden katsottiin säilyvän käyttöomaisuusosakkeina alkuperäisen käyttötarkoituksen muuttumisesta huolimatta

Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan 3/2023, että osakeyhtiö A:n käyttöomaisuusosakkeinaan käsittelemiä B Oy:n osakkeita voitiin pitää edelleen käyttöomaisuusosakkeina, vaikka olosuhteet olivat muuttuneet olennaisesti verovuoden aikana.

Businesswoman checking robots with digital tablet in high tech company

Ennakkoratkaisua haettiin tilanteessa, jossa A oli käsitellyt aikaisempina verovuosina omistamiaan B:n osakkeita käyttöomaisuusosakkeina. Alun perin suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti B tuottaisi A:lle liiketoiminnallista hyötyä muun muassa toimittamalla A:lle tarvitsemiaan tuotannontekijöitä ja palveluita. B:n omistus oli jakautunut A:n lisäksi myös muille osakkaille.

Aikaisemmin kaavaillut olosuhteet kuitenkin muuttuivat olennaisesti verovuoden 2022 aikana, sillä B:n toiminta ei lähtenyt käyntiin suunnitellun mukaisesti, eikä yhtiö näin ollen pystynyt tuottamaan A:lle liiketoiminnallista hyötyä. Tämän johdosta A katsoi, että vallitsevalle osakeomistukselle ei ollut enää tarkoituksenmukaista käyttöarvoa ja päätti asettaa B:n osakkeet myytäväksi.

Huomioiden, että A oli omistanut kyseiset osakkeet useiden vuosien ajan eikä osakkeita ollut hankittu alun perin myyntitarkoitusta varten vaan liiketoiminnallisen hyödyn saamiseksi Keskusverolautakunta katsoi, että A:n omistamien B:n osakkeiden katsottiin edelleen säilyvän A:n käyttöomaisuutena.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2022–2023. Päätöksestä on valitettu.