PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Osakkeiden katsottiin säilyvän käyttöomaisuusosakkeina alkuperäisen käyttötarkoituksen muuttumisesta huolimatta

Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan 3/2023, että osakeyhtiö A:n käyttöomaisuusosakkeinaan käsittelemiä B Oy:n osakkeita voitiin pitää edelleen käyttöomaisuusosakkeina, vaikka olosuhteet olivat muuttuneet olennaisesti verovuoden aikana.

Businesswoman checking robots with digital tablet in high tech company