PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lähes kaikki suuryhtiöt noudattaneet velvoitettaan raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista

 

Suurten, yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden tuli lain mukaan raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista ensimmäistä kertaa vuodelta 2017. PwC:n tekemän katsauksen mukaan lähes 90 % velvoitteen piiriin kuuluvista yhtiöistä on julkaissut pyydetyn selvityksen huhtikuun puoleen väliin mennessä. Muutama selvitys on vielä tulossa myöhemmin.

”Kävimme läpi 85 velvoitteen piiriin kuuluvaa yritystä. Niistä joka viides raportoi yritysvastuusta nyt ensimmäistä kertaa. On positiivista, että laki lisäsi julkistettavien tietojen määrää”, PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen kertoo.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskeva direktiivi implementoitiin kirjanpitolakiin vuoden 2016 lopussa. Tiedot on annettava ainakin ympäristöasioista, sosiaalisesta vastuusta ja henkilöstöstä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjumisesta. Lisäksi yhtiön liiketoimintamalli on kuvattava lyhyesti.

Selvitys voi olla osa toimintakertomusta, tai tiedot voi antaa toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä, jos se julkaistaan samanaikaisesti toimintakertomuksen kanssa. Vaihtoehtoisesti erillinen selvitys voidaan julkaista verkkosivuilla kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä, jos toimintakertomuksessa viitataan tähän kyseiseen myöhemmin verkkosivuilla julkaistavaan erilliseen selvitykseen.

”Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys on hallituksen raportointia omistajille ja sijoittajille. Sen vuoksi tähän raporttiin tulisi valita heille merkittävät tunnusluvut. Yhtiöt raportoivat pakollisten tietojen lisäksi usein muutakin yritysvastuusisältöä, koska monet sidosryhmät ovat kiinnostuneita lukemaan, miten ja minkälaisin tuloksin yhtiö näitä asioita johtaa”, Juutinen korostaa.

Osalle yrityksistä tuli kiire

Läpikäydyistä raporteista ilmenee, että osa yrityksistä oli aloittanut lakiin valmistautumisen liian myöhään, eikä esimerkiksi kaikkia tarpeellisia tunnuslukuja ehditty määritellä tai tuloksia kerätä.

Osa mahdollisesti myöhemmin raportoivista ei ilmoittanut muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksen julkaisun ajankohtaa toimintakertomuksessa, vaikka laki sitä edellyttää. Epäselvää on, tulevatko kaikki raportointivelvolliset julkaisemaan selvitystä.

”Koska tänä vuonna raportoitiin ensimmäistä kertaa, raporttien taso vaihteli paljon. Muutama selvityksistä ei ollut hallituksen allekirjoittama, vaikka tämä on laissa määritelty”, Juutinen toteaa.

Yleisimmin yhtiöillä on puutteita ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvien tunnuslukujen raportoinnissa. Myös riskien ja riskienhallinnan kuvailu saisi olla kattavampaa, ja numeerista tietoa saisi olla enemmän.

”Tällä hetkellä yhtiöiden raportoinnista on vaikea sanoa, kenelle se on suunnattu. Tämä on jatkossa selkeä kehittämiskohde”, Juutinen sanoo.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.