PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

HE: Lakialoite automatisoidun päätöksenteon laajentamiseksi veroasioissa eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esityksessä 224/2022 vp ehdotetaan automaattista päätöksentekoa koskevia muutoksia verotusmenettelystä annettuun lakiin sekä useisiin muihin verolakeihin. Hallituksen esitys on kytköksissä hallintolakia koskevaan muutosesitykseen automaattisen päätöksenteon yleissääntelyksi (HE 145/2022 vp).