PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
02.10.2020|

Liiketoiminnan vastuullisuuden arviointi ja vertailu helpottuu, kun ESG-raportoinnille saatiin oma mittaristo

 

Maailman talousfoorumi on julkaissut joukon ympäristöasiat, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon huomioivia yleisiä mittareita ja periaatteita. Yritykset voivat käyttää niitä raportoinnissaan toimialasta tai alueesta riippumatta. Measuring Stakeholder Capitalism: Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation -raportissa kuvatut ESG (Environment, Social ja Governance) -mittarit auttavat yrityksiä osoittamaan pitkän aikavälin arvonluontinsa sekä panostuksensa kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Hankkeen toteuttamista johti Maailman talousfoorumin kansainvälisen yritysneuvoston puheenjohtaja Brian Moynihan (Bank of American puheenjohtaja ja toimitusjohtaja), ja sen kehitystä tukivat Big Four -yhtiöt eli PwC, Deloitte, EY ja KPMG.

“Yhteiskunnalliset levottomuudet, taloudellinen eriarvoisuus ja etniseen taustaan liittyvät epäoikeudenmukaisuudet, joita kaikkia COVID-19-pandemia on pahentanut, ovat kasvattaneet yritysten, julkishallinnon, standardointielinten ja kansalaisjärjestöjen tarvetta kattavalle, maailmanlaajuisesti hyväksytylle raportointijärjestelmälle”, PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava Jussi Nokkala taustoittaa. 

“Kestävin perustein tehty ESG-raportointi on tärkeä elementti systeemisessä talouden muutoksessa, joka tarvitaan käsillä olevien isojen haasteiden ratkaisemisessa.”

Yritysten toimintaympäristö muuttuu ja yrityksiin kohdistuvat odotukset muuttuvat. Etenkin COVID-19:n jälkeisessä maailmassa katseet kohdistuvat yritysten yhteiskunnalle antamaan panokseen.

“Kaikki sidosryhmät tarvitsevat päätöstensä tueksi luotettavaa ja vertailtavaa tietoa. Sijoittajat haluavat tietää, mitä yrityksissä tapahtuu, voidakseen hallita ESG:hen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Sidosryhmät haluavat tietää, miten yritys vastaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin”, yritysvastuuraporttien varmennuspalveluista vastaava PwC:n partneri ja tilintarkastaja Tiina Puukkoniemi toteaa.

Osa yrityksistä alkanee soveltaa mittareita saman tien, ja käyttöönoton odotetaan laajenevan ajan mittaan. 

“Yritysjohtajat ymmärtävät, että muut kuin taloudelliset tekijät, kuten sosiaalinen vastuu ja ilmasto, ovat ratkaisevan tärkeitä niiden pitkän aikavälin kannattavuuden ja menestyksen kannalta”, Nokkala sanoo.

Ilmoita tai selitä

Yrityksiä kannustetaan käyttämään kaikkia mittareita yleisessä raportoinnissaan. Measuring Stakeholder Capitalism: Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation -raportissa suositellaan ”ilmoita tai selitä”-lähestymistapaa tilanteisiin, joissa tiettyjen mittarien käyttö ei ole mahdollista tai oleellista tai joissa se olisi vaikea toteuttaa heti. Raportissa suositellaan myös, että jokainen yritys raportoi siitä, mitä pidetään olennaisena sen liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta. Mittarit perustuvat neljään pilariin.

Raportointipilarit:

People

Heijastaa yrityksen omaa pääomaa ja henkilöstön kohtelua. Näitä mittareita ovat monimuotoisuuden raportointi, palkkaerot sekä terveys ja turvallisuus.

Planet

Heijastaa yrityksen suhdetta ympäristöön sekä sen ympäristövaikutuksia. Tämän pilarin mittareita ovat kasvihuonekaasupäästöt, maansuojelu ja vedenkäyttö.

Prosperity

Heijastaa sitä, miten yritys vaikuttaa ympäröivän yhteisön taloudelliseen hyvinvointiin. Näitä mittareita ovat työllisyys ja varallisuuden muodostus, maksetut verot sekä tutkimus- ja kehityskulut.

Principles of governance

Heijastaa yrityksen toiminnan tarkoitusta, strategiaa ja vastuuvelvollisuutta. Tähän pilariin sisältyy kriteerejä, joilla mitataan riskejä ja eettistä toimintaa.

Lisätietoja:

Jussi Nokkala, jussi.nokkala@pwc.com, puh. 050 354 8381
Tiina Puukkoniemi, tiina.puukkoniemi@pwc.com, puh. 040 721 1700

Measuring Stakeholder Capitalism: Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.
PwC toimii 157 maassa yli 284 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.