PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luonnollisen henkilön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus – pohdintaa Verohallinnon uudesta ohjeesta

Verohallinto on julkaissut ohjeen Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen – luonnolliset henkilöt. Tämä on tervetullut laajennus ja päivitys aiempaan Verohallinnon ohjeistukseen. Verohallinto käy kattavasti läpi niin tuloverolain säännökset kuin verosopimusten yleiset periaatteet sekä relevanttia oikeuskäytäntöä luonnollisten henkilöiden verotuksellisen asuinpaikan määrittelyssä.