PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luottamusta etsimässä

PwC:n vuotuinen toimitusjohtajakysely, jo 19. järjestyksessä, kuunteli jälleen yli 1 400 toimitusjohtajan huolia ja näkemyksiä yritysten tilanteesta ja tulevaisuudesta. Toimitusjohtajien tuntosarvet seuraavat liiketoimintaympäristön muutoksia, joten laaja ja kansainvälinen kysely kertoo paljon yrityksistä sekä toimintaympäristöstä. Poimin tuloksista pari kestävän kehityksen ja yritysvastuun näkökulmasta mielenkiintoista seikkaa.

Ensimmäiseksi huomioni kiinnittyi siihen, että toimitusjohtajat ovat kertoneet viimeisten neljän vuoden aikana vuosi toisensa jälkeen yrityksiä kohtaan tunnetun luottamuksen laskusta.

Lack of trust in business

Luottamuksen puute ei voi olla hyväksi bisnekselle. Se vie asiakkaita ja kumppaneita, ja se voi karkottaa sijoittajia. Päätöksentekijät laativat herkemmin uusia lakeja ja määräyksiä, jos yritysten ei uskota toimivan ilman niitä luotettavasti. Luottamusta olisi siis kipeästi saatava lisää.

Toinen vuotuinen tutkimus, Edelman Trust Barometer, kertoo luottamuksen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sellaisia ovat jo vuoden 2012 raportin perusteella ennemminkin yritysvastuun maailmaan kuuluvat asiat kuin operatiiviseen erinomaisuuteen liittyvät. Vastaajat ottivat luottamusta synnyttävistä asioista esille mm. sen, että yritys kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja palautetta, kohtelee hyvin työntekijöitään sekä ottaa huomioon laajemman yhteiskunnan ja ympäristön.

Yksinkertaistetusti tämän päivän luottamus luetaan siitä, miten hyvin firman toiminta pyörii. Mutta kun kysytään, mitkä asiat kertovat yrityksen olevan luottamuksen arvoinen myös jatkossa, nousevat yritysvastuun näkökulmat esiin.

CEO Surveyn tulokset kertovat, että kolme neljästä toimitusjohtajasta vaikuttaisi olevan tästä perillä. Vastaajista 76 prosenttia nimittäin kertoo, että tällä vuosisadalla liiketoiminnan menestys määritellään muunkin kuin taloudellisen tuloksen perusteella. Seuraava vaihe on alkaa muuttaa tätä oivallusta käytännön toimenpiteiksi. Nyt pitää löytää yritysvastuun maailmasta ne konkreetit asiat, joilla estetään yrityksen luottamuksen rapautumista samoin kuin ne, joilla sitä luodaan lisää. Tämä vaatii asiaan paneutumista sekä johtajuutta myös vastuullisuuden alueella.

Kolmannes toimitusjohtajista on vastannut, että yrityksen tarkoitus on keskittynyt omistaja-arvon kasvattamiseen. Kaksi kolmannesta kuitenkin kertoo yrityksen tarkoituksen olevan tuottaa arvoa laajemmalle sidosryhmäjoukolle, ennen kaikkea asiakkaille ja yhteiskunnalle yleisemminkin.

Tästä päästään luottamuksen syntymiseen ja ylläpitämiseen, ja siitä on lyhyt matka arvon tuottamiseen myös omistajille. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yrityksen toiminta on sopusoinnussa yhteiskunnan kanssa eli sosiaalinen toimilupa on kunnossa, pitäisi kaiken tämän näkyä myönteisesti liiketoiminnassa.

Menestysjahdissa lyhyin tie ei välttämättä enää ole pitemmällä tähtäimellä tuottavin. Käytännön haasteet tulevat siitä, että molemmat on otettava samanaikaisesti huomioon. On pärjättävä tässä päivässä, mutta myös luottamusta jatkoon on rakennettava, jotta tulevaisuuden kassavirta olisi turvattu. Näyttäisi siltä, että siinä työssä tarvitaan myös yritysvastuuta. Kuuntele sidosryhmiäsi, kohtele työntekijöitä hyvin, ymmärrä yhteiskunta ympärilläsi. Niistä syntyy luottamusta. Onnistuminen bisneksessä edellyttää muutakin, mutta ilman sitä siinä voi olla vaikea pärjätä. Ota myös vastuullisuuden näkökulmat aktiivisen johtamisen kohteeksi menestystä turvaamaan. Luottamusta voi jahdata, mutta sitä ei oteta – se annetaan.