PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
24.02.2023|

Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten jättöaika on lähellä

Pelkkää metsätaloutta harjoittavien verovelvollisten metsätalouden veroilmoituksen määräpäivä on 28.2.2023, joka on myös määräpäivä metsätalouden arvonlisäveroilmoitukselle sekä arvonlisäveron maksamiselle, mikäli metsänomistajan arvonlisäverotuksen verokausi on kalenterivuosi. Verovelvollisten, joilla on metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, maa- ja metsätalouden veroilmoitusten määräpäivä on 3.4.2023. Lisäksi maatalousyrittäjä voi hakea maatalouden energiaveron palautusta vain 28.2.2023 saakka.

Dense pine forest - view from forest floor up into trees

Metsätalouden veroilmoitus kannattaa täyttää, vaikkei verovuonna olisikaan metsätalouden pääomatuloja. Metsätalouden menoja, esimerkiksi metsävakuutusmaksuja tai metsänhoitokuluja, voi vähentää veroilmoituksella, vaikkei verovuonna olisikaan lainkaan metsätalouden pääomatuloa. Mikäli metsätalouden tulos muodostuu verovuonna tappiolliseksi,  vähennetään metsätalouden tappiollinen tulos muista mahdollisista pääomatuloista tai se pienentää alijäämähyvityksenä ansiotuloista maksettavan veron määrää. Mikäli kumpaakaan edellä mainituista vähennyksistä ei voitaisi tehdä, vahvistettaisiin pääomatulolajin tappio, joka voidaan vähentää seuraavien kymmenen vuoden aikana kaikista pääomatuloista.

Metsätalouden veroilmoituksen laatimisen yhteydessä voidaan myös vaatia ja tarkastaa metsävähennyspohja. Metsävähennyspohjalla tarkoitetaan sitä osuutta metsän hankintamenosta, josta voi saada metsävähennyksen. Metsävähennyspohjaa muodostuu 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Metsävähennystä voidaan tehdä 60 prosenttia verovuoden metsätalouden pääomatulosta niin kauan, kuin metsävähennyspohjaa on jäljellä.

Maatalouden veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä on hyvä muistaa, että myös maatalouden harjoittaja voi tehdä korotettuja 50 prosentin poistoja maatalouden käytössä olevista koneista ja laitteista, jotka on hankittu uutena ja otettu käyttöön aikaisintaan verovuonna 2020, mutta viimeistään ennen verovuoden päättymistä. Koneiden ja laitteiden korotettuja poistoja voidaan tehdä verotuksessa vuoteen 2025 saakka.

Maatalouden energiaveron palautushakemuksen määräpäivä on 28.2.2023, eikä sille voi saada lisäaikaa. Maatilaosakeyhtiöillä määräpäivä on neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Maatalouden energiaveron palautusta voivat hakea mm. ammattimainen kasvihuoneviljelijä ja ammattimainen maataloudenharjoittaja, jolle on maksettu verovuoden aikana EU:n suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötukea tai kansallista tukea. Palautusta voi saada maatalouteen, kasvihuoneviljelyyn tai kalankasvatukseen käytetystä polttoöljystä tai sähköstä.

Dieselöljy, energian yksityiskäyttö, metsätalous ja eräät muut maatalouteen liitännäiset toiminnot eivät oikeuta valmisteveron palautukseen. Veroilmoituksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. PwC:n asiantuntijat avustavat mielellään maa- tai metsätalouden tuloveroilmoitusten, arvonlisäveroilmoitusten, maatalouden energiaveron palautushakemusten laatimisen sekä maa- ja metsätalouden sekä muiden teemojen verokysymyksien kanssa.