PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maailmantalouden ilmastotoimenpiteet edistyvät epätasaisesti – yritysten varauduttava mullistuksiin

Vaikka hiilestä vapautuminen edistyy, jää G20-maiden keskimääräinen hiili-intensiteetin pieneneminen edelleen kauas tavoitellusta 6,3 %:sta, joka vaaditaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kahteen asteeseen. Tulos käy ilmi PwC:n tuoreesta raportista.

Low Carbon Economy Index 2017: Is Paris Possible?raportin mukaan G20-maat alensivat keskimääräistä hiili-intensiteettiään viime vuonna 2,6 %, eli samassa tahdissa kuin kahtena edeltävänä vuonna. Kehittyvät E7-maat onnistuivat alentamaan hiili-intensiteettiään 4,2 % ja G7-maissa luku oli -2,9 %.

Tänä vuonna yhdeksättä kertaa toteutettu raportti seuraa G20-maiden edistymistä hiili-intensiteetin alentamisessa, eli energiaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen ja BKT:n suhdetta. Raportti nosti Kiinan ja Iso-Britannian esille puhtaan kasvun kärkikaksikkona. Kiina ja Iso-Britannia onnistuivat indeksin ainoina maina alentamaan hiili-intensiteettiään tavoitetason mukaisesti: Iso-Britannia 7,7 % ja Kiina 6,5 %. Kummassakin maassa vähennettiin hiilen kulutusta ja edistettiin energiatehokkuutta samalla kun talous kasvoi.

Päästöjen kasvu hidastui vuonna 2016: nousua oli ainoastaan 0,4 %, vaikka globaali BKT ylsi 3,1 %:n kasvuun. Parhaiten indeksissä suoriutuneet maat, kuten Iso-Britannia, Kiina, Meksiko ja Australia, pienensivät kaikki päästöjään samalla kun talous kasvoi. Indeksin häntäpään maihin lukeutuivat muun muassa Indonesia, Argentiina, Turkki ja Etelä-Afrikka, joiden kaikkien päästömäärät kasvoivat enemmän kuin BKT.

“Bonnissa järjestetään tällä viikolla ilmastosopimuksen osapuolikokous, jossa keskustellaan maakohtaisten päästötavoitteiden nostamisesta kunnianhimoisempiin lukemiin. Samalla kun osallistujamaat valmistautuvat tähän keskusteluun, PwC haluaa tällä raportilla korostaa Pariisin sopimuksen onnistuvan ainoastaan siinä tapauksessa, että osallistujamaat aikovat tosissaan nopeuttaa toimenpiteitä”, kertoo PwC:n yritysvastuuasiantuntija Jussi Nokkala.

Riskiarvioissa huomioitava useita eri skenaarioita

Kahden celsiusasteen tavoite on iso haaste, koska kuilu parhaiten ja heikoiten pärjäävien maiden välillä vain syvenee. Se luo ongelmia myös liiketoiminnalle.

“Sijoittajat ja muut tahot kannustavat yrityksiä arvioimaan riskejä, jotka liittyvät kahden asteen skenaarioon. Tällä hetkellä ennusteita ja suunnitelmia ei kuitenkaan laadita sillä ajatuksella, että kahden asteen raja toteutuisi, sillä valtiot eivät nyt kerta kaikkiaan anna tästä vaadittavia merkkejä”, Nokkala toteaa.

Hiilen hinnoittelusta luodaan uutta sääntelyä ympäri maailmaa, mutta se ei useinkaan ole tarpeeksi voimakasta edistääkseen merkittävää vähähiilistä investointia.

”Monet yritykset tekevät nyt suunnitelmia koko joukolle potentiaalisia lopputulemia. Yritykset varautuvat myös siihen, että äärimmäiset sääolosuhteet ja muut ilmastovaikutukset lisääntyvät”, Nokkala tähdentää.

Low Carbon Economy Index 2017: Is Paris Possible?

Lisätietoja:

Jussi Nokkala, PwC, puh. 050 354 8381, jussi.nokkala@fi.pwc.com

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.