PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maastapoistumisvero eli arvonnousuvero sittenkin käyttöön vuonna 2023

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti 9.9.2021 budjettiriihessään ottaa käyttöön maastapoistumisveron (arvonnousuvero, exit tax) yhtenä keinona verotulojen kasvattamiseksi. Odotetut vuotuiset verotulot ovat 25 miljoonaa euroa eli 0,04 % budjettiesityksen mukaisista valtion vuoden 2022 tuloista.

Ensikatsaus hallitusohjelman tuloverotuksen linjauksiin

Maastapoistumisverolla tarkoitetaan yleisesti ottaen verotusta tilanteessa, jossa verovelvollinen siirtää asuinpaikkansa tai omaisuutta Suomesta toiseen valtioon siten, että Suomella ei ole enää oikeutta verottaa omaisuudesta kertyvää tuottoa.

Verotuksen perusteena olisi henkilön omaisuuden arvonnousu Suomessa asumisen aikana. Verovelvollisuus aiheutuisi siten asuinpaikan tai omaisuuden siirron perusteella, vaikka omaisuutta ei olisi tuolloin myyty tai muuten luovutettu edelleen. Käytännössä maastapoistumisvero antaisi verotusoikeuden kuvitteelliseen myyntivoittoon Suomelle, jos omaisuuden arvonnousu on tapahtunut henkilön asuessa Suomessa.

Ongelmallinen kokonaisuus

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisi maastapoistumisverosta selvityksen helmikuussa 2020. VM ei tuolloin puoltanut veron käyttöönottoa veromalliin liittyvien haasteiden ja ongelmallisuuksien johdosta.

Selvityksessä mm. todettiin, että veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Se saattaisi myös vähentää erityisasiantuntijoiden haluukkuutta tulla Suomeen henkiökohtaiseen varallisuuteen ja sen verotukseen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. 

Toinen haaste VM:n mukaan on maastapoistumisveron maksuunpanoajankohdan määrittäminen: maastamuuttovuonna vai vasta tulon realisoituessa. Lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan veromallin ja Suomen solmimien verosopimusten yhteensovittaminen voi osoittautua ongelmalliseksi.

Valtiovarainministeriö ehtikin jo kerran keväällä 2020 ilmoittaa, että veroa ei tule. Nyt hallitus sivuutti virkamiesten kannan ja päätti ottaa veron käyttöön.

Monta asiaa avoinna

Hallituksen päätöksen mukaisesti veron on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Tässä vaiheessa on vielä avoinna: 

  • mitä varoja maastapoistumisvero tulisi koskemaan
  • koskeeko velvollisuus kaikkia Suomessa asuneita henkilöitä kansalaisuudesta, Suomessa oleskelun tai ulkomaille muuton kestosta tai henkilökohtaisen omaisuuden arvosta riippumatta
  • määräytyykö veron perimishetki omaisuuden todellisen luovutushetken vai maastamuuttohetken mukaan
  • onko veron maksuun saatavissa lykkäystä
  • miten mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan, tai:
  • miten Suomen verotusoikeutta valvotaan, esim. tuleeko verovelvollisille velvollisuus antaa ns. exit-veroilmoitus maasta muutettaessa.

Oletko harkinnut muuttavasi ulkomaille esimerkiksi työskentelemään, opiskelemaan, valloittamaan maailmanmarkkinoita yritykselläsi tai viettämään leppoisia eläkepäiviä?

Maastapoistumisvero voi koskea sinua, joten se kannattaa huomioida muuton ajankohtaa ja järjestelyä suunnitellessasi. 

Seuraamme tiiviisti veron valmistelua ja kerromme asiasta lisää, kun yksityiskohdat alkavat kirkastua. Keskustelemme mielellämme asiasta kanssasi.