PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maksupalvelun tarjoaja, onko keräämäsi suostumus riittävä sekä maksupalveludirektiivin että tietosuoja-asetuksen näkökulmasta?

Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data Protection Board, EDPB) vastasi heinäkuussa Euroopan parlamentin jäsenen esittämiin kysymyksiin EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja maksupalveludirektiivin (PSD2) alaisuudessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja näiden kahden sääntelyn aiheuttamista mahdollisista ristiriidoista. Maksupalveluiden tarjoamista koskeva maksupalveludirektiivi on implementoitu Suomessa voimassa olevaksi lainsäädännöksi maksupalvelulain muutoksilla, jotka tulivat voimaan tammikuussa 2018. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Sekä maksupalveludirektiivissä että tietosuoja-asetuksessa säädetään suostumuksesta henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä.