PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten ”Amerikan perintönä” saadun omaisuuden luovutusta verotetaan?

Korkein hallinto-oikeus on vastikään antamassaan päätöksessä KHO 2021:120 katsonut, että testamenttisaannolla Yhdysvalloista saatujen osakkeiden luovutuksessa verotuksessa vähennettäväksi hankintamenoksi katsottiin osakkeiden käypä arvo osakkeiden saantohetkellä (tässä tapauksessa silloin, kun verovelvollinen sai osakkeet trustilta, jonka kautta testamenttisaanto toteutettiin).

Keskusverolautakunta oli ennakkoratkaisussaan katsonut, ettei osakkeilla ole hankintamenoa lainkaan, koska testamenttisaanto oli perintöverosta vapaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Keskusverolautakunnan mukaan veronalainen luovutusvoitto olisi tullut laskea vähentämällä osakkeiden luovutushinnasta hankintameno-olettama eli 20 % luovutushinnasta, koska osakkeet oli omistettu alle 10 vuotta.

KHO 2021:120 on jatkumo päätökselle KHO 2014:9, jossa katsottiin, ettei Suomi voi määrätä perintöveroa Yhdysvalloissa asuneen perinnönjättäjän Yhdysvalloissa sijainneen omaisuuden osalta, vaikka perillinen asui Suomessa.

Vaikka omaisuutta ei siis ollut perintöverotettu missään, sai verovelvollinen vähentää luovutusvoittoverotuksessa omaisuuden käyvän arvon saantohetkellä. Kuten päätöksen KHO 2021:120 perusteluissa todetaan, tämä periaate on linjassa myös työsuhdeoptioilla merkittyjen osakkeiden luovutusvoittoverotuksen kanssa. Vaikka työsuhdeoptioetu tai osa siitä olisi esimerkiksi tuloverolain 77 §:n ns. 6 kuukauden säännön nojalla verovapaa, saa verovelvollinen vähentää luovutusvoittoverotuksessa osakkeita myydessään tai muutoin vastikkeellisesti luovuttaessaan osakkeiden käyvän arvon optioiden käyttöhetkellä.

Linkit edellä mainittuihin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin löydät alta:

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1630572278267.html

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1389855357212.html