PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
12.09.2019|

Muutoksia terästuotteisiin kohdistuviin suojatoimenpiteiden sekä polkumyynti- tai tasoitustullien samanaikaiseen soveltamiseen

Kerroimme vuoden 2019 alussa EU:n ottavan käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevia suojatoimenpiteitä kolmen vuoden ajaksi. Suojatoimenpiteet koostuvat tariffikiintiöistä, joiden ylittyessä peritään 25 %:n lisätulli. Tämän lisäksi EU:lla on käytössä polkumyynti- ja/tai tasoitustulleja joidenkin suojatoimenpiteiden kohteena olevien tuoteluokkien osalta. 

Tariffikiintiöiden täyttyessä on näiden tuotteiden osalta maksettava sekä 25 %:n suojatoimenpiteitä koskeva lisätulli että polkumyynti- tai tasoitustulli. Komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (2019/1382), jossa se on katsonut näiden tullien yhdistelmällä olevan haluttua suurempi vaikutus kyseisiin tuoteluokkiin. 

Asetuksella estetään suojatoimenpiteiden sekä polkumyynti- tai tasoitustullin samanaikainen soveltaminen asetuksessa luetelluille terästuoteluokille.