PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Näkökulmia tulevaisuuden taloushallintoon -blogisarja käynnistyy

Muuttuva maailma ja eri sidosryhmien uudenlaiset tarpeet tuovat yrityksille ja niiden johdolle paljon uusia vaatimuksia. Taloushallinto on murrosvaiheessa ja talousjohtaja haasteiden edessä. Uskon, että nämä muutokset tarjoavat taloushallinnolle mahdollisuuden kohottaa profiiliaan liiketoimintajohdon sparraajaksi ja kumppaniksi. Jotta mahdollisuuden voi hyödyntää, tarvitaan muutosta, uusia toimintatapoja ja uusia työkaluja. 

Beautiful eye colors.

Miten tämä kehityskulku on mahdollinen? Tulevaisuuden suunta on vahvasti talousjohtajan käsissä. Keskeisiä kysymyksiä ovat: 

  • Miten taloushallinto voi vastata joustavasti muuttuneisiin tarpeisiin ja odotuksiin? 
  • Miten taloushallinto voi varmistaa kyvykkyytensä tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle? 
  • Miten taloushallinto voi rakentaa proaktiivisuutta ja vastata ennakoivasti yrityksen toimintaympäristön muutoksista tuleviin tarpeisiin? 

Avainasemassa on aktiivinen kehittäminen. Laadukkaan ja ajantasaisen datan päälle voidaan rakentaa analyyseja tukemaan päätöksentekoa. Taloushallinto voi tukea ja haastaa liiketoimintajohtoa ja mahdollistaa enemmän faktoihin perustuvan päätöksenteon. Näin taloushallinnon rooli tulee kriittiseksi yrityksen menestyksen kannalta, työ on palkitsevaa, yritys menestyy ja osaavia työntekijöitä on helpompi houkutella. 

Digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja arvonluontiin – myös yrityksen sisällä

Talousjohtajilla ja taloushallinnolla on vielä matkaa profillin nostamiseen liiketoiminnan kumppaniksi. PwC:n ja ACCA:n (Association of Chartered Certified Accountants) yhteinen tutkimus nostaa esiin taloushallinnon haasteita. Tutkimuksen mukaan:

  • 37 % toimitusjohtajista näkee taloushallinnon roolin keskeisenä osana päätöksentekoa
  • 33 % toimitusjohtajista on sitä mieltä, että taloushallinnon käyttämä teknologia ei tue riittävästi päätöksentekoa. 

Tutkimuksessa esitetään vahva hypoteesi, että mikäli business partner -kyvykkyyksiä ei kyetä parantamaan, kutistuu taloushallinnon rooli merkityksettömäksi päätöksenteon kannalta. Vahva viesti kehityksen tarpeesta on, että yli 60 % toimitusjohtajista ei näe taloushallintoa keskeisenä päätöksenteossa.

PwC on toteuttanut Digital CFOkyselytutkimuksen, minkä tuloksissa korostuu kaksi asiaa:

  1. Digitalisaation tärkeys yrityksen ja taloushallinnon strategiassa
  2. Heikko linkki yrityksen liiketoimintastrategian ja taloushallinnon strategian välillä.

Miten relevantti on taloushallinnon strategia ilman vahvaa linkkiä yrityksen strategiaan? 

Se kuinka hyvin tämä asia on ratkaistu, määrittelee painopisteen taloushallinnon roolissa joko kustannusoptimoijana tai liiketoiminnan arvokkaana tukena, arvonmahdollistajana.

Arvonmahdollistaja on CFO:n strategian keskeinen tavoite. Tähän tarvitaan toki automatisointia laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi.    

Yhtenevät strategiat mahdollistavat taloushallinnolle avainroolin yrityksen suunnan määrittämisessä. Teknologia vapauttaa aikaa rutiinitöistä, automaatio parantaa sisällön laatua sekä tuo tiedon nopeasti saataville. Uudet ennakoitavuutta parantavat kyvykkyydet mahdollistavat toimitusjohtajalle ja liiketoimintajohdolle paremman tuen kehittää ja toteuttaa menestyksekkäitä liiketoimintastrategioita. Taloushallinnon työntekijöille on tarjolla mielenkiintoisia, monipuolisia töitä liiketoiminnan haasteiden parissa.

Teknologian täyden potentiaalin hyödyntämiseen on vielä matkaa. Alku on kokemustemme perusteella hyvä, mutta tehtävää vielä riittää – samaa mieltä ovat yritystemme talousjohtajat. 

Kehitys ohjaa toimintamallin ja organisoitumisen muutoksiin 

Kyvykkyyksien tehokas hyödyntäminen edellyttää talouden toimintamallien muuttamista ja usein organisoitumista uudella tavalla, joka tukee paremmin tavoitteita, vastaa markkinatilanteeseen ja edistää kilpailukykyä. 

Tulevaisuudessa talous toimii hyvin eri tavalla ja on huomattavasti tehokkaampi, keskittyen entistä enemmän arvoa lisääviin tehtäviin. Talouden organisaatiorakenteet ja -mitoitukset tulevat merkittävästi muuttumaan syntyy uusia ja digitaalisia rooleja, ja olemassa olevia täydennetään erilaisilla taitojen ja osaamisten yhdistelmällä. Käsittelemme näitä talouden organisoitumiseen liittyviä ajankohtaisia muutoksia myöhemmin julkaistavassa blogitekstissämme. 

Pureudumme yritysten taloushallinnon ajankohtaisiin teemoihin tässä blogisarjassamme “Näkökulmia tulevaisuuden taloushallintoon”. Seuraavassa blogitekstissä käsittelemme työkulttuurin muutosta ja murrosta.

Kirjoittajat:

Mirkka Helander toimii senior managerina PwC:n Advisory-liiketoiminnassa. Mirkan erityisosaamista on Business insights & liiketoiminnan ohjauksen kehittäminen sekä talouden integraatiot ja carve-outit yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Mikael Guarnieri toimii partnerina PwC:n Advisory-liiketoiminnassa. Mikaelin erityisosaamista on toimintamallien kehittäminen, talouden ja muiden toimintojen tehostaminen sekä suoritusjohtaminen ja tiedolla johtaminen.

“Näkökulmia tulevaisuuden taloushallintoon” – blogisarja on katsauksemme taloushallinnon murroskysymyksiin nyt ja lähitulevaisuudessa. Kerromme, kuinka asiakastyössämme näemme taloustoimintojen kohtaamat uudistumistarpeet toimintaympäristön, teknologian tuomien mahdollisuuksien sekä kulttuuristen muutosten vaikutuksesta.