PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Näkökulmia tulevaisuuden taloushallintoon -blogisarja käynnistyy

Muuttuva maailma ja eri sidosryhmien uudenlaiset tarpeet tuovat yrityksille ja niiden johdolle paljon uusia vaatimuksia. Taloushallinto on murrosvaiheessa ja talousjohtaja haasteiden edessä. Uskon, että nämä muutokset tarjoavat taloushallinnolle mahdollisuuden kohottaa profiiliaan liiketoimintajohdon sparraajaksi ja kumppaniksi. Jotta mahdollisuuden voi hyödyntää, tarvitaan muutosta, uusia toimintatapoja ja uusia työkaluja. 

Beautiful eye colors.