PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Neljä johtopäätöstä ja yksi ennustus

PwC:n yritysvastuubarometri 2015 -tulokset julkaistiin tänään. Ehkä suurin yllätys on se, ettei yritysten enemmistö tarjoa isoja yllätyksiä.

Yritykset voi luokitella entistä selvemmin edelläkävijöihin sekä toisaalta yritysvastuussaan hieman tasaisemman kehitystahdin ottaviin. Ne, joissa työtä on tehty tavoitteellisesti jo usean vuoden ajan, ovat saamassa yritysvastuun osaksi liiketoiminnan arvonmuodostusta ja vieneet sen kannalta olennaiset asiat osaksi yrityksen johtamisjärjestelmiä ja prosesseja. Muut taitavat pitää pientä tuumaustaukoa kehittämisessään.

Keskeisimmät havaintomme vuoden 2015 PwC:n yritysvastuubarometrista ovat seuraavat:

1 Suomalaisen yritysvastuun kenttä jakautumassa

Siinä missä pieni etujoukko suomalaisia yrityksiä ottaa kunnianhimoisia kehitysaskeleita yritysvastuussaan, on toinen joukko yrityksiä tyytymässä välttämättömien vaatimusten täyttämiseen, ja tämä näyttäisi koskevan erityisesti raportointivaatimusten huomioon ottamista.

Osa yrityksistä on valinnut sen tien, jolla tavoitteellisen yritysvastuun avulla yritetään turvata kestävä kasvu ja sen myötä taata myös sijoittajien kiinnostus. Yritysvastuu merkitsee näille yrityksille sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia että tehokkuuden kasvua prosessien virtaviivaistuessa ja kustannussäästöjen syntyessä.

2 Yritysvastuun arvonluontimahdollisuuksia halutaan ymmärtää, mutta siinä ollaan vasta alussa

Muutamat yritysvastuun kärkiyritykset ovat tänä vuonna raportoineet siitä, mitä kaikkia pääomanlajeja ne tarvitsevat voidakseen toteuttaa menestyksekkäästi omaa liiketoimintaansa.

Eri pääoman lajien tunnistaminen auttaa oivaltamaan, ketkä kaikki ovat merkittäviä sidosryhmiä niihin liittyen. Jatkuva vuoropuhelu heidän kanssaan tuo tärkeää tietoa kyseisestä pääoman lajista sekä sen saatavuuden ehdoista myös jatkossa.

3 Toimitusketjun riskeihin puututaan yhä hanakammin

Toimitusketjun riskeihin puututaan sekä laatimalla toimittajavaatimuksia että seuraamalla niiden toteutumista. Tämä lienee ennakointia yhä kasvaviin odotuksiin läpinäkyvyydestä koko hankinta- ja tuotantoketjussa.

Työ on vaativaa ja edellyttää monia käytännön kehittämisponnisteluja. Vaatimusten kohteina oleville toimittajille on tullut lisätyötä tilaajien odotuksiin vastaamisessa varsinkin kun vaatimukset tai niihin liittyvät sähköiset työkalut poikkeavat eri tilaajilla toisistaan.

4 Veroraportointi yleistyy edelleen

Odotuksiin avoimemmasta veroraportoinnista on vastannut kasvava joukko yrityksiä. Raportointi on kirjavaa eikä todennäköisesti tyydytä kaikkia sitä vaatineita sidosryhmiä, mutta alkuun siinä on kuitenkin jo päästy.

Ennustus

Tähän loppuun voisi esittää myös pienen ennustuksen siitä kehityksestä, jota tulemme näkemään ensi vuoden barometrissa. Veikkaukseni on, että kärkiyritykset tekevät työtä yritysvastuun arvonluontikyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Uskon, että veroraportointia tullaan vieläkin lisäämään ja että osa yrityksistä antaa sidosryhmäpaineiden edessä nykyistä enemmän tietoja mahdollisista veroparatiisikytköksistä. Arvelen myös, että pitkät GRI-pohjaiset raportit supistuvat huomattavasti olennaisimpaan keskittyen.

Ennustajan työ on epäkiitollista, sillä näkemysten paikkansa pitävyys on helppo tarkistaa ensi syksynä, kun taas saadaan uudet tulokset. Katsotaan sitten, onko minulla lahjoja ennustajaksi vai ei.