PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Nuoret hallitusosaajat korostavat vastuullisuutta

Puheenvuoroja vastuullisuudesta ei enää sivuuteta, vaan niitä ihan oikeasti kuunnellaan – ja saadaan myös konkreettisia toimia aikaan. Näin voisi tiivistää nuorten hallitusosaajien verkoston, Future Boardin, tämänvuotisen vuosijuhlan tunnelmat, joka järjestettiin yhteistyössä PwC:n omistajayrittäjäpalveluiden kanssa.

Vastuullinen kasvu -tilaisuuden paneeli

Future Boardin tämän vuoden teemana on ollut kasvu ja kasvun mahdollistaminen ja tukeminen. Future Boardin vuosijuhlan teemaksi oli valittu yhteistyössä PwC:n kanssa vastuullinen kasvu, jota pohdittiin eri näkökulmista niin illan paneelissa kuin illalliskeskustelujen aikana.

Vuosijuhlan paneelin puheenjohtajana toiminut PwC:n yritysvastuuasiantuntija Sirpa Juutinen aloitti tiivistämällä vastuullisen kasvun merkityksen voimakkaasti: Kasvun on oltava kestävää. Yksi sato ei riitä.

Moninaisia vastuullisuuden paineita tulee niin kuluttajilta, sidosryhmiltä kuin lainsäädännöstä ja ne ulottuvat yhä laajemmalle. EU on esimerkiksi määrittelemässä, kuinka yritysvastuu on otettava huomioon koko sijoittajayhteisössä. Monen yrityksen johdolle tämä tietää lisää paineita.

Yrityksen vastuu on laaja ja abstrakti käsite, josta on vaikea saada kiinni. Myös sen johtaminen on kompleksista maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.”

Juutinen kehottaa kuitenkin jokaista yritystä johtamaan vastuullisuutta ja sen mahdollistamiseksi määrittelemään asiat, joilla on yritykselle kaikkein eniten merkitystä. Määrittelyyn on syytä ottaa avuksi eri näkökulmia vaikkapa sidosryhmien odotuksista, riskienhallinnasta ja brändäyksestä.

Mittarit vastuullisuuden mittaamiseen

Aika on nyt otollinen vastuukysymyksille. Juutinen sanoo, että isoissa yrityksissä niistä on yleisesti ottaen pidetty huolta jo hyvän aikaa. Tästä kertoo esimerkiksi keskittyminen uusiutuviin raaka-aineisiin.

Hän on viime aikoina nähnyt muutoksen laajemminkin yrityskentän valveutuneisuudessa, sillä vastuullisuus on aiempaa selkeämmin oma-aloitteista.

Samaa mieltä on Future Boardin toiminnanjohtaja, yrittäjä ja hallitusosaaja Lari Raitavuo. Hänen mielestään yritysten hallituksilla on kuitenkin edelleen iso rooli lisätä ymmärrystä vastuullisuudesta sekä vaatia vastuullisuuden kehittymisen mittaamista.

Raitavuo huomauttaa, että joillekin vastuullisuus on intohimo, toisille paha pakko. Mittareiden avulla asioista on helpompi keskustella.

Ei vain rahan vuoksi

Kuinka yrityksen hallitus voisi lähteä edistämään vastuullista kasvua? Kuinka yritystä voi ylipäänsä haastaa vastuullisuudessa?

Panelisteilta kuultiin paljon konkreettisia ehdotuksia. Outi Haanperä, Sitran ilmastoratkaisujen johtava asiantuntija, lähtisi liikkeelle katsomalla yrityksen omia kustannuksia. Kun opitaan hyödyntämään energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja sähköistymistä, saadaan kustannuksiakin kuriin.

Kestävää kasvua vaalivan perheyritys Fredman Groupin puheenjohtaja Peter Fredman rohkaisee tutkimaan avoimesti ja yhdessä, mitä olisi mahdollista tehdä toisin ja tehdä siitä vastuullista liiketoimintaa, joka on kannattavaa ja kasvavaa.

Sonja Vartiala, Finnwatchin toimitusjohtaja, muistuttaa maineriskeistä. Hän neuvoo ottamaan ihmisoikeudet jo etukäteen huomioon ja miettimään keinot, miten niihin liittyvät riskit voidaan minimoida.

Vastuullisuuteen haastavat paitsi kehittyvä lainsäädäntö, sidosryhmät ja kuluttajat, myös yritysten nuoret työntekijät.

Visa Virén, vastuulliseen ja vaikuttavaan sijoittamiseen erikoistunut LC Venturesin toimitusjohtaja, huomauttaa, ettei työelämässä aloittavia nuoria kiinnosta tehdä töitä pelkän rahan takia.

He tarvitsevat suuremman motivaattorin. Muussa tapauksessa esimerkiksi välivuosi Australiassa tai muu irtiotto arjesta voi tuntua houkuttelevammalta vaihtoehdolta”, Virén lisää.

Haanperä vahvistaa, että parhaillaan on menossa yhteiskunnan murros, joka vaatii lisää oikeudenmukaisuutta. Sosiaalisten kysymysten on oltava työyhteisöissä kunnossa.

Vartiala muistuttaa yritysvastuulainsäädännöstä, jota on laadittu tai laaditaan paraikaa lukuisiin eri Euroopan maihin. Vahva henki on, että yritysten on mietittävä muutakin kuin rahan tekemistä. Yritykset, jotka pystyvät tuottamaan yhteisölleen jotakin hyvää, menestyvät.

Hän toivoo, että sosiaalisia teemoja esiin nostettaessa yrityksiltä kysytään yhä pontevammin myös näiden verostrategiasta.

Ei syyllistämällä vaan kannustamalla

Illan panelistit olivat hyvin yksimielisiä siitä, että syyllistäminen on väärä keino viedä vastuullisuutta eteenpäin.

Virén muistuttaa hallituksen tehtävästä varmistaa, että toimivalla johdolla on riittävät resurssit viedä vastuullisuutta eteenpäin.

Fredman summaa, että syyllistäminen muuttuu kannustamiseksi viimeistään silloin, kun yrityksen vastuullista tulevaisuutta mietitään uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Kasvun tukena

PwC:n omistajayrittäjpalvelut on toiminut Future Boardin kumppanina jo viisi vuotta ja oli tänä vuonna rakentamassa verkoston vuoden päättävää vuosijuhlaa.  Illan emäntänä toimi PwC:n omistajayrittäjäpalveluiden KHT-tilintarkastaja Maija Ant-Wuorinen.

Meille on tärkeää, että yritykset menestyvät ja omistuksen arvo kasvaa. Vastuullisuus on merkittävässä roolissa ja haluamme tukea yrittäjiä myös tämän asian kehittämisessä. On ehdottoman tärkeää pohtia yrityksen kasvua kokonaisuutena, huomioiden sekä omistajayrittäjän omat tavoitteet että ympäristön ja lainsäädännön vaatimukset.

Aihe koskettaa Ant-Wuorista itseäänkin merkittävästi.

Työskentelen erityisesti kasvuyhtiöiden ja startupien parissa PwC:n Omistajayrittäjäpalvelut-ryhmässä, joka tarjoaa tilintarkastuksen lisäksi neuvonantoa niin yritysjärjestelyissä kuin laki- ja veroasioissakin. Vastuullisuus on avainasemassa yrittäjyydessä niin nykypäivänä kuin tulevaisuudessakin.”