PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Nyt tarvitaan lisää varmuutta

Blogikirjoituksen aihe tuntui olevan kadoksissa. Näin kevään kunniaksi olisi mukava kirjoittaa jotain vaikka trendeistä, joten laitan Googlen hakukenttään sanan Trends. Odotetusti tulokset kertoivat muodin suuntauksista, ja sieltä löytyi yksi mielenkiintoinen avainsana Cloudy transparency, jonka suomennan tässä termillä utuinen läpinäkyvyys. Siinähän se on, aiheeni.

Yritysvastuussa vuoden alkukuukaudet olivat kiivasta datan käsittelyn ja raportoinnin aikaa. Meillä PwC:llä on ollut useita varmennusasiakkaita, joten elimme mukana monessa kiihkeässä raportointivaiheessa omassa varmentajan roolissamme. Siinä selvittelemme datanhallintaa ja prosesseja, tietojen yhdistelyä ja johtopäätöksiä sekä lopulta niiden päätymistä raporttiin luotettavina lukuina.

Isona ajatuksena taustalla on ollut, että yritys voi antaa läpinäkyvästi ja avoimesti tietoja raportointikaudelta varmistettuaan, että sen tiedonmuodostus- ja raportointiprosessit sisältävät epäselvät tiedot kiinni nappaavia kontrolleja. Tällöin uskaltaa lisätä avoimuutta ja kertoa sidosryhmille, minkälaisia tuloksia on saavutettu.

PwC:n Yritysvastuubarometri 2016 kertoi, että varmennus ei kuitenkaan ole vielä mitenkään erityisen yleistä, sillä vain 36 yritystä varmennutti raporttinsa. Joukkoon liittyi muutama uusi yritys, mutta osuus ei ole kovin suuri yritysvastuusta raportoivien noin 170 yrityksen joukossa. Olen ihmetellyt tätä mielessäni, sillä kiinnostus näitä asioita kohtaan tuntuisi kuitenkin kasvaneen.

Sijoittajista osa on alkanut katsella vastuullisuutta sillä silmällä, että mitä arvoa se voisi tuoda tullessaan. Johtopäätöksiä arvoon vaikuttavista ei-taloudellisista tekijöistä on kuitenkin vaikea tehdä, jollei riittävää läpinäkyvyyttä yritykseen ole tarjolla. Lisäksi julkistettaviin tietoihin pitää voida luottaa.

Uutena asiana suurten yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden, kuten pörssiyritysten, on raportoitava tästä vuodesta alkaen toimintakertomuksessaan tai erillisenä selvityksenä ei-taloudellisia tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan vastaisista toimistaan.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja allekirjoittavat toimintakertomuksen samoin kuin erillisen selvityksenkin, jos tiedot annetaan siinä. Ei todennäköiseti ole kaukaa haettua todeta, että näiden tietojen allekirjoittaminen saattaa aiheuttaa hallituksen jäsenten mielissä kysymyksiä tietojen oikeellisuudesta. Ei-taloudellisista tiedoista ajatellaan helposti, etteivät ne ole yhtä täsmällistä ja samalla tavalla todennettavissa olevia kuin taloudelliset tunnusluvut.

Veikkaanpa, että varmennuksen tarve tulee kasvamaan. Vastuullisuusteeman alla julkaistavat tiedot häviävät raportoinnin ohjeistuksen yksityiskohtaisuudessa ja tarkkuudessa taloudelliselle raportoinnille. Silti nämäkin tiedot halutaan raportoida tarkasti ja luotettavasti. Varmennus tukee tässä.

Suosittelen sitä kaikelle yritysvastuuraportoinnille ja ihan erityisesti niille ei-taloudellisille tiedoille, jotka hallitus tulee allekirjoittamaan joko osana toimintakertomusta tai erillisenä selvityksenä. Näennäinen läpinäkyvyys on korkeintaan utuista läpinäkyvyyttä. Muotiin se saattaa sopia tänä keväänä, mutta raportoinnissa kannatan kirkkaampia näkymiä ja varmennettuja tietoja.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa. 

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.