PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD on julkaissut keskinäisiä sopimusmenettelyjä ja siirtohinnoittelun ennakkosopimuksia koskevan ohjeistuksen

OECD julkaisi helmikuun alussa monenvälisiä keskinäisiä sopimusmenettelyjä (”MAP”) ja siirtohinnoittelun ennakkosopimusten (”APA”) käsittelyä koskevan ohjeistuksen (Manual on the handling of MAPs and APAs) helmikuun alussa.

Skyscrapers stand on four corners, forming the space of the street.

MAP ja APA -menettelyiden avulla pyritään lisäämään verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta kansainvälisisissä tilanteissa. Ohjeistus on kehitetty useiden valtioiden verohallintojen edustajista koostuvan foorumin puitteissa, ja se tarjoaa sekä veronmaksajille että verohallinnoille lisätietoja MAP ja APA -menettelyistä. Ohjeistuksella voidaan nähdä olevan myös pyrkimys yhtenäistää eri valtioiden käytäntöjä näiden menettelyjen osalta.

Ohjeistus on tervetullut lisä kansainvälisen verotuksen haasteellisimpien tilanteiden varalle kehitettyjen menettelyjen käytettävyyden parantamiseksi. Ohjeistus voi parhaimmillaan selkiyttää menettelyjä ja siten edesauttaa siirtohinnoittelutilanteisiin liittyvien konfliktien vähenemistä tulevaisuudessa ja helpottaa mahdollisten konfliktien ratkaisemista sopimuksin.

MAP-menettelyn kehittämispyrkimyksessä OECD on myös vastikään julkaissut päivitetyn arviointimenetelmän. Uuden arviointimenetelmän myötä MAP-menettelyä koskevaa vertaisarviointia voidaan tehostaa keskittymällä vertaisarviointiprosessia valtioihin, joilla on merkittävää MAP-kokemusta. Vastaavasti vertaisarviointiprosessia kevennetään vähemmän kokemusta omaavien valtioiden osalta.

Linkki OECD:n uutiseen