PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.01.2018|

Oletko maksanut liikaa tulleja? Katso millä perustein ja miten tullien palautus on mahdollista

Tavaroiden maahantuonnissa voi olla maahantuojalle monenlaisia haasteita. Tuodut tavarat voivat olla esimerkiksi pilaantuneita tai sovitun vastaisia. Joskus myös tullien etuuskohteluun oikeuttavaan alkuperään liittyvät todistukset ovat jääneet saamatta ajoissa. On myös mahdollista, että tavarat tulee erehdyksessä ilmoitettua väärään tullimenettelyyn.

Tullien palauttaminen on mahdollista neljässä eri tilanteessa:

  1. Tullien määrä on vahvistettu liian suureksi. Tällöin on kyse esimerkiksi siitä, että tullauksessa on jäänyt toimittamatta etuuskohteluun oikeuttava alkuperätodistus tai tavaroille ilmoitettu nimike on ollut virheellinen.
  2. Tavarat ovat olleet tullattaessa viallisia tai muuten sopimuksen ehtojen vastaisia. Tavarat tulee tällöin palauttaa takaisin myyjälle ja viedä pois EU:n tullialueelta. Vaihtoehtoisesti maahantuoja voi pyytää tulliviranomaisilta lupaa esimerkiksi tavaroiden asettamiseen sisäisen jalostuksen menettelyyn tavaroiden hävittämistä varten. Tämä on usein järkevä vaihtoehto esimerkiksi pilaantuneiden tuotteiden kohdalla, joiden jälleenvienti vain aiheuttaisi kustannuksia.
  3. Tulliviranomaiset ovat tehneet asiassa virheen. Yleensä virhe tapahtuu siinä, että tulliviranomainen ymmärtää asiakkaan aikomukset väärin ja tullaa tavarat vapaaseen liikkeeseen.
  4. Kohtuussyyt. Kohtuussyihin voi vedota aina silloin, kun tullivelallinen on poikkeuksellisessa tilanteessa muihin saman liiketoiminnan alan toimijoihin verrattuna ja vallitsevat olosuhteet ovat johtaneet siihen, että toimija on kärsinyt haittaa tullien kantamisesta.

Tullit palautetaan myös silloin, kun tulli-ilmoitus mitätöidään. Tulli-ilmoitus voidaan mitätöidä tietyin edellytyksin muun muassa siinä tapauksessa, että tavarat on erehdyksessä ilmoitettu väärään tullimenettelyyn tai että väärät tavarat on ilmoitettu sellaiseen tullimenettelyyn, jossa on syntynyt tullivelka. Yleensä edellä mainitun kaltainen erehdys johtuu maahantuojan huolitsijalle antamien ohjeistusten väärinymmärryksestä.

Tullien palauttamista tulee hakea ensin Tullilta palautushakemuksella tai oikaisuvaatimuksella. Tullien palauttamista sääntelevä EU:n tullilainsäädäntö on osin varsin mutkikasta ja oikean nimikkeen löytäminen tai tullien palauttamista sääntelevän artiklan soveltaminen voi vaatia tullilainsäädännön laajaa selvittelyä. Tullien palautusasioissa onkin hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen hyvissä ajoin, sillä palauttamiselle on säädetty tiukat määräajat (kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen).