PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Omistaja tarvitsee oman strategian

– En muista, että aiemmin olisin esitellyt kalvoa, jossa puhutaan rakkaudesta. Hömppäkalvo se ei missään nimessä ole, kun kyseessä on perheyrityksen omistajastrategia. Näin kertoo PwC:n veroasiantuntija Simo Valtti.

Perheyrityksillä on hyvä maine, eikä se ole tuulesta temmattu. Perheyritysten taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti, sillä seuraaville sukupolville halutaan jättää hyvässä kunnossa oleva yritys.

Perheyrityksissä pyritään kasvuun kuten muissakin yrityksissä, mutta riskit ovat maltillisia. Peliin ei ihan herkästi panna kaikkia panoksia, Simo Valtti kertoo.

Laskusuhdanteiden aikana perheyritykset eivät irtisano yhtä herkästi kuin muut yritykset. Kaiken kaikkiaan perheyritykset mielletään terveen bisneksen tekijöiksi, mitä ne Valtin mielestä ovat myös todellisuudessa.

Isoihin vahvuuksiin kuuluu päätöksenteon läheisyys: isojakaan ratkaisuja ei tarvitse kierrättää viiden maan ja ison korporaation kautta. Päätökset voi tehdä nopeasti ja joustavasti.

Omistajastrategia auttaa kasvuun

Perheyritysten menestyminen on tärkeää koko kansantalouden kannalta. Perheyritykset tuottavat 70–90 prosenttia bruttokansantuotteesta globaalisti.

Lisäksi perheyritykset luottavat tulevaisuuteen: moni niistä odottaa tasaista kasvua seuraavien vuosien aikana.

Kasvun tukemisessa ja vauhdittamisessa tärkeänä apuna on omistajastrategia. Sitä varten selvitetään muun muassa perheyrityksen tavoitteet ja arvot, järjestäytyminen sekä omistajuuden hallinnointi.

Strategian työstäminen auttaa sovittamaan erilaisia ajatuksia omistajaperheen yhteiseksi tahtotilaksi ja näkemykseksi.

PwC auttaa perheyrityksiä, oli kyse sitten uusien kasvumahdollisuuksien synnyttämisestä, sukupolvenvaihdoksesta tai omistajastrategian laatimisesta. Palveluvalikoima monipuolistui entisestään kesällä 2015, kun Saksan PwC osti omistajaperheiden neuvonantoon erikoistuneen INTES-yrityksen. Sen osaamista päästään hyödyntämään myös Suomessa.

Tunteet ja roolit mukaan keskusteluun

Perheyrityksissä tunteet nousevat helpommin pinnalle kuin yrityksissä, joissa omistaminen on reippaasti hajautettu. Tunteet voivat toimia vahvuuksina mutta myös sotkea bisnestä. Energiaa tulee perheen yhteenkuuluvuudesta, mutta toisaalta vanhat kaunat ja kateus voivat uuvuttaa voimia.

Kinaa voi tulla myös rooleista: palkataanko pomoja joka sukuhaarasta, vaikkeivät kaikki olisi päteviä?

Omistajastrategiaa laadittaessa käydään läpi myös hankalat tilanteet. Prosessiin kuuluu lukuisia keskusteluja omistajaperheen ja useimmiten eri sukupolvien kesken, Valtti kertoo.

Kipeitä kohtia voi olla useita. Perheessä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä halutaan ja tavoitellaan. Lisäksi osa omistajista on usein hyvin omistautuneita yritykselle, osan kiinnostuksen kohteet taas ovat ihan muualla kuin perheen yrityksessä.

Prosessi, jonka kautta omistajastrategia muodostetaan, auttaa omistajia kehittymään entistä paremmiksi työssään eli yrityksen omistamisessa. Samalla tuetaan yrityksen kasvua ja kehitystä.

Kasvu vaatii selkeää roolijakoa

Meidän tehtävämme on kysyä oikeat kysymykset ja vetää omistajastrategiaprosessi läpi siten, että olennaiset asiat keskustellaan ja käsitellään. Ja löydetään yhteinen tahtotila, Valtti kertoo.

Työn päätteeksi yrityksellä on paperilla uusi omistajastrategia, mutta paperin merkitys on Valtin mukaan vain 30 prosenttia. 70 prosenttia hyödyistä tulee prosessin aikana luotavasta hyvästä keskustelukulttuurista.

Hyvin toteutettu prosessi varmistaa, että omistajat tuntevat omistajastrategian ja seisovat sen takana.

Yrityksen kasvua ja kehitystä tukee myös selkeä roolijako, joka prosessin aikana käydään läpi.

Valtti vertaa yrityksen ohjaamista merenkäyntiin. Omistaja sanoo, millä merellä seilataan, hallitus päättää suunnan ja seilaa.

Muuten, Simo Valtin esittämässä kalvosarjassa mainitaan rakkauden lisäksi myös raha ja valta. Teemat kuin saippuasarjasta, mutta todellisuudessa yrityselämän arkea.