PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakevaihtoon ennen osakkeiden myyntiä sovellettiin veronkiertonormia

Osakevaihdossa, jossa emoyhtiön oli tarkoitus luovuttaa perustamiensa asunto-osakeyhtiöiden osakekannat tytäryhtiölleen, sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetuin lain 52 h §:n veronkiertonormia. Osakevaihdon katsottiin olevan välivaihe myynnille ja johtavan järjestelmälle vieraaseen veroetuun.

Tapauksessa KHO 2021:65 rakennusliiketoimintaa harjoittava konserniyhtiön emoyhtiö pyysi ennakkoratkaisua Verohallinnolta suunniteltuun yritysjärjestelyyn. Emoyhtiön oli määrä luovuttaa osakevaihdolla kuuden asunto-osakeyhtiön osakkeet tytäryhtiölleen. Tytäryhtiö oli vasta aloittamassa perustajaurakointitoimintaa ja emoyhtiön mukaan järjestelyn avulla tytäryhtiö voisi laajentaa liiketoimintaansa saamalla merkittävän referenssin kuuden asunto-osakeyhtiön perustajaurakoinnista.

Oikeudellisesti ratkaisevaa oli se, että kyse oli vaihto-omaisuudesta, joka siis luonteensa mukaisesti oli tarkoitus myydä. Lisäksi osakevaihdossa asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden hankintameno olisi noussut olennaisesti, sillä käyvän arvon katsottiin nousseen tonttijärjestelyjen myötä. Korkeampi hankintameno olisi johtanut myynnin yhteydessä pienempään verotettavaan tuloon, mitä pidettiin järjestelmälle vieraana veroetuna. 

KHO arvioi, ettei järjestelylle ollut esitetty riittäviä liiketaloudellisia perusteita, vaan järjestelyn yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista katsottiin olevan veron kiertäminen tai veron välttäminen. Asunto-osakeyhtiöiden osakekantojen luovutuksiin ei voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ää, eli niitä ei pidetty veroneutraaleina.

Tilaa PwC:n uutiskirje