PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön sulautuminen muodoltaan muunlaiseen oikeushenkilöön

Sulautumista käytetään tyypillisesti eri oikeushenkilöiden toimintojen yhdistämiseen ja konsernirakenteiden yksinkertaistamiseen. Osakeyhtiön sulautuessa sen varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle tai säätiölle ja sulautuva yhtiö purkautuu. Sulautuminen on eräänlainen oikeudellinen paketti, jossa yhdellä kertaa voidaan toteuttaa useita oikeusseuraamuksia. Siksi sen on perustuttava lakiin. Osakeyhtiölaissa säännellään ainoastaan osakeyhtiöiden välisiä sulautumisia, eikä osakeyhtiölaki tunne tilannetta, jossa joku sulautumiseen osallisista yhtiöistä olisi yhteisömuodoltaan muu kuin ns. tavallinen osakeyhtiö. Muodoltaan erilaiset oikeushenkilöt eivät voi juridisesti sulautua keskenään ilman siihen oikeuttavaa nimenomaista lainsäännöstä.