PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osallistavat innovaatiomallit jättävät T&K-vetoisen kehittämisen varjoonsa

Avoimet, etenkin asiakkaita osallistavat innovaatiomallit jättävät perinteisen T&K-toimintamallin varjoonsa. Muun muassa tämä ilmenee PwC:n tuoreesta innovaatioraportista, johon saatiin vastauksia yli 1 200 toimitusjohtajalta ja innovaatiojohtajalta 44 maasta.

PwC:n Innovation Benchmark -tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, miten yritykset toteuttavat innovaatiotoimintaa. Kyselyyn osallistui Suomesta 25 suuryrityksen edustajaa.

”Kyselyn mukaan yksi isoimmista trendeistä innovaatiotoiminnassa on siirtyä perinteisestä tuotekeskeisestä T&K-toiminnasta entistä asiakaslähtöisempään innovointiin, jossa lähdetään luomaan uudenlaisia palveluita tai tuotteita ns. tyhjästä”, PwC Suomen asiantuntija Pekka Pesonen sanoo.

”Uudenlainen avoimempi ja osallistavampi kehitystoiminta vaatii aiempaa suurempaa rohkeutta; riskit ovat isompia, kun ei kehitetä vain seuraavaa versiota tutusta tuotteesta vaan luodaan täysin uudenlaista palvelua käyttäjän tulevaisuuden tarpeisiin.”

”Suomi on ollut vahvasti T&K-keskeinen maa, joten meillä on haasteita luoda tuotekehittämisen rinnalle palvelukehittämisen toimintatapaa”, Pesonen jatkaa.

Ihmiset – innovaatioiden X-faktori

Innovaatiotoimintaan osallistetaan aiempaa enemmän erilaisia ihmisiä – niin työntekijöitä, asiakkaita kuin kumppaneita ja kaikilta eri organisaatiotasoilta. Avoimien innovaatiomallien odotetaan edistävän koko yrityksen kulttuuria samalla kun se rikastaa keskustelua ja avaa ajatuksia täysin uudenlaisille ideoille.

”Kyselyn ja syvähaastattelujen mukaan haastavinta innovaatiotoiminnassa on löytää innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä työntekijöitä sekä luoda innovaatioihin kannustava kulttuuri. Tähän kukaan haastatelluista yrityksistä ei löytänyt selvää reseptiä – jos sellaista edes on”, Pesonen jatkaa.

”Kaikille yrityksille on kuitenkin kriittistä tunnistaa innovointia tekevät talentit ja luoda ympäristö ja toimintamallit, jossa ihmiset pääsevät ideoimaan ja luomaan uutta.”

Teknologia draivaa innovaatioita

Yritykset laajasti eri toimialoilta mainitsevat teknologian innovaatioiden ja markkinamuutosten ajurina – ei vain mahdollistajana. Samaan aikaan yritykset tunnistavat, että teknologiasta saadaan hyötyjä vain sen mukaan, miten ihmiset sitä käyttävät.

Yritykset, joissa innovaatiot ovat teknologialähtöisiä, pyrkivät tekemään muita yrityksiä enemmän disruptoivia innovaatioita, jotka luovat uusia markkinoita tai kokonaan uudenlaisia palveluita ja jotka vastaavat asiakkaiden oletettuihin tuleviin tarpeisiin.

”Koska teknologiaa pidetään yhtenä keskeisimmistä ajureista innovaatioille, ei ole ihme, että noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä mainitsee teknologiakumppanit heidän tärkeimmiksi innovaatiokumppaneikseen omien työntekijöiden jälkeen.”

Budjetin suuruus ei ratkaise onnistumista 

Reilu puolet (54 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä kamppailee innovaatio- ja liiketoimintastrategioiden yhteensovittamisessa, mistä syystä moni yritys saattaa sijoittaa sokkona panoksiaan innovaatiotoimiin. Kuitenkin tutkimusten mukaan innovaatiotoiminnassa juuri se, miten rahat käytetään, on tärkeämpää kuin investoinnin suuruus.

”PwC on tutkinut jo yli 10 vuoden ajan korrelaatiota tutkimus- ja kehitystoimintaan investoitujen rahojen ja taloudellisen suoriutumisen välillä. Tämä pitkän aikavälin tutkimus ja tämäkin kysely osoittavat, että budjetin suuruudella ja taloudellisella menestyksellä ei ole suoraa syy-seuraus-suhdetta. Budjettia tärkeämpää on se, miten innovaatioita luodaan, miten ne tuodaan markkinoille ja miten innovaation ympärille luodaan toimiva ja kilpailukykyinen ansainta- ja liiketoimintamalli”, Pesonen sanoo.

Lisää tietoa:

Pekka Pesonen, PwC, pekka.v.pesonen@fi.pwc.com, puh. 0400 260 967

PwC:n Innovation Benchmark -raportti

Kaisa Heikkinen, PwC, viestintä, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com, puh. 040 533 3553

Tutkimuksesta 

PwC:n Innovation Benchmark on maailmanlaajuinen tutkimus, jonka toteutti PwC ja PwC:n strategiakonsultointiin erikoistunut yksikkö Strategy&. Perustiedot kerättiin internetin ja haastattelujen kautta aikavälillä 12.09.2016–27.01.2017. Raportin tulokset ja näkemykset perustuvat yli 1 200:lta toimitusjohtajalta, hallituksen puheenjohtajalta ja toimialajohtajalta kautta maailman saatuihine vastauksiin.  Osallistujat ovat PwC:n asiakkaita tai kolmannen osapuolen yksilöimiä tahoja.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: http://www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: http://www.pwc.com/structure.