PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osamaksukauppaa vai vuokrausta?

Arvonlisäverotuksessa tavaran myynnistä suoritettava vero tilitetään lähtökohtaisesti sille kuukaudelle, milloin tavara on luovutettu. Jatkuvaluontoisen palvelun (kuten esimerkiksi vuokrauksen) myynnistä veroa suoritetaan jokaisen laskutusjakson päättymishetkellä. Myynnin luokittelussa tavaran tai palvelun myynniksi on täten mahdollisesti vaikutusta arvonlisäveron jaksotukseen. 

Businessman signing digital contract on tablet using stylus pen