PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pakollinen sähköisen laskutuksen järjestelmä käyttöön Puolassa 2023

Puola jatkaa erilaisten veropetosten torjuntaan kohdennettujen erityismenettelyiden käyttöönottoa. Vuoden 2023 alusta voimaan astuu pakollinen sähköinen laskutus, jossa laskut täytyy kierrättää Puolan valtiovarainministeriön järjestelmän (KSeF) kautta määrämuotoisena.

Uudistus tarkoittaa sitä, että Puolassa arvonlisäverovelvollinen yritys ei enää voi lähettää laskuja suoraan asiakkailleen. Paperilaskuja ei enää voi käyttää ja sähköisessä laskutuksessa tulee noudattaa säädettyä muotoa. Yritysten täytyy muodostaa yhteys järjestelmistään KSeF:ään ja laskut täytyy lähettää .xml-muodossa APIn kautta. Uudet säännöt koskevat sekä kotimaisia että rajat ylittäviä myyntejä ja soveltuvat sekä B2B- että B2C-kauppaan.

 

Lataa PwC:n New e-Invoicing model in Poland -one pager

Lataa PwC:n esitys Puolan sähköisen laskutuksen järjestelmästä