PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pienimpien yhdistysten kirjanpitovelvollisuutta kevennetty

Yhdistyslakia muutettiin helmikuussa 2023 lisäämällä lain 37 a §:ään momentteja, joiden perusteella pienimmillä yhdistyksillä on tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollisuus soveltaa kirjanpitolain säännöksiä kevyempää tilinpitoa. 

Edellytykset ovat, että

  • yhdistyksen säännöissä määrätään, että tilinpitoon sovelletaan yhdistyslain 37 a §:n 3-7 momenttia
  • yhdistys ei harjoita liiketoimintaa
  • yhdistyksen saamien avustusten ja muiden tulojen yhteismäärä on enintään 30 000 euroa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella. 

Kevyemmän tilinpitosääntelyn piiriin kuuluvia yhdistyksiä kutsutaan mikroyhdistyksiksi, mutta tätä termiä ei kuitenkaan tule sekoittaa kirjanpitolain mukaiseen mikroyrityskokoiseen yhdistykseen. Yhdistyslain 37 a §:n lisäksi mikroyhdistysten tilinpidosta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023). 

Kevennettyä tilinpitoa soveltavan mikroyhdistyksen ei edellytetä pitävän kahdenkertaista kirjanpitoa ja suoriteperusteen sijaan tapahtumat merkitään tilinpitoon maksuperusteisesti. Tilinpidon rahamääräisten tapahtumien tulee perustua tiliotteen tapahtumiin. Käteismaksuja on edelleen mahdollista tehdä ja vastaanottaa. Tällöin käteistapahtumista on pidettävä kassakirjaa.  

Varoista ja veloista on pidettävä ajantasaista luetteloa, ja tilinpidosta on saatava tarvittavat tiedot mahdollisen verovelvollisuuden täyttämiseksi. Tilinpitoa koskee sama kuuden vuoden säilytysaika kuin tavanomaisen kirjanpidon tositeaineistoa. Kevennetystä tilinpidosta ei laadita kirjanpitolain tarkoittamaa tilinpäätöstä, vaan vuosilaskelma liitteineen tai vaihtoehtoisesti vuosikoonti. 

Kevennettyä tilinpitoa voidaan soveltaa ensimmäistä kertaa siltä tilikaudelta, joka alkoi 1.7.2023 tai sen jälkeen.