PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pillar 2 -direktiivi hyväksyttiin - viimeistään nyt on aika aloittaa valmistelut

Globaalia minimiveroa koskevalla Pillar 2 -rintamalla syksy on ollut jännittävää aikaa. Erityisesti Unkari piti pitkään muuta EU:ta ja maailmaa jännityksessä estämällä Pillar 2 -direktiivin läpimenon veto-oikeudellaan. Vastauksena Unkarin vastahakoisuuteen suuret EU-maat (Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Hollanti) ilmoittivat syyskuussa etenevänsä Pillar 2:n implementoinnissa tarvittaessa ilman direktiiviä, mikäli sopua ei synny vuoden loppuun mennessä. 

Näiden poliittisten käänteiden jälkeen Pillar 2 -direktiivi lopulta hyväksyttiin virallisesti myöhäisillasta torstaina 15.12. ECOFIN-neuvostossa. Direktiivi hyväksyttiin osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuului myös hyväksynnät Unkarilta aiemmin evätyn tukirahan maksamiselle, Ukrainan avustuspaketille ja oikeusvaltioperiaatetta koskevalle ehdollisuusmekanismille (ks. ECOFIN-neuvoston lehdistötiedote).  

Direktiivin läpimenon myötä voidaan odottaa, että myös lukuisat EU:n ulkopuoliset maat seuraavat perässä. Tällä saralla esimerkiksi Iso-Britannia on jo hyvin pitkällä kansallisessa sääntelyprosessissaan, samoin kuten Sveitsi, Japani ja Etelä-Korea.

Mikä Pillar 2, miten valmistautua?

Pillar 2:n olennaisimman osan muodostaa 15 prosentin globaalia miminiveroa koskeva sääntely (ns. GloBE-säännöt). GloBE-sääntöjä sovelletaan 750 mEUR liikevaihtorajan ylittäviin konserneihin tilikaudesta 2024 alkaen. Toisen osan Pillar 2 -paketista muodostaa ns. Subject-to-tax-rule (STTR), jossa on kyse lähdevaltiossa perittävästä yhdeksän prosentin minimiverosta rojalteille ja tietyille muille maksuille. Tässä kirjoituksessa keskityn vain GloBE-sääntöihin.

GloBE-sääntöjen laajuutta ja monimutkaisuutta on vaikea ylikorostaa. Valmistelut uuden sääntelyn realiteetteihin on syytä aloittaa hyvissä ajoin, viimeistään nyt kun EU:n tasolla on selvää, että sääntely toteutuu ja sen soveltaminen häämöttää jo näköpiirissä. Useimmat sääntelyn soveltamisalaan kuuluvat konsernit toki ovatkin jo hyvässä vauhdissa Pillar 2 -valmistautumisessaan. 

Mikäli valmistautuminen kuitenkin odottaa vielä ensi askeliaan, voi seuraavien pohdintojen kautta lähteä liikkeelle:

  • Vaikutusarviointi: Ylätason arvion muodostaminen Pillar 2 -kassaverovaikutuksista konsernille. Harjoitus toimii hyvänä päänavauksena ja ajatusten herättelijänä ennen laajempien Pillar 2 -harjoitusten aloittamista (esim. mitkä ovat alustavasti konsernin kannalta relevantit oikaisut ja datan saatavuus). 
  • “Data gap” -analyysi: Mitä dataa Pillar 2 -laskenta konsernin osalta vaatii ja mistä tämä data löytyy (vai löytyykö vielä mistään).
  • Verolaskennan ja -raportoinnin perusprosessit kuntoon: Pillar 2 -laskenta nojaa vahvasti alla olevaan verolaskenta-dataan, minkä vuoksi perusprosessi kannattaa laittaa kuntoon. Samalla voidaan varmistaa, että tarvittava vero-data saadaan myös muita tarpeita varten (mm. ESG, Public CbCr, verolaskenta- ja ennusteet).
  • Pillar 2 -laskenta ja compliance -prosessien rakentaminen: Prosessin pitäisi pystyä tuottamaan kvartaaliraportoinnissa ja GloBE-veroilmoittamisessa tarvittava data. 
  • Siirtymäkaudella (1.12.2021-31.12.2023) tapahtuvat transaktiot: Pillar 2 -vaikutusten analysointi ja vasta suunnitteilla olevien transaktioiden ajoitus. 
  • Henkilöresurssien ja budjetin varmistaminen: Verotiimin lisäksi valmistautumisessa tarvitaan ainakin konsernilaskennan osaajia.   

Kun Pillar 2-sääntelyä sovelletaan jo tilikaudesta 2024 alkaen, on aikaa valmisteluille enää ensi vuosi, joten työhön kannattaa ryhtyä pian. Jo vuoden 2023 konsernitilinpäätöksessä on varmistettava, että tuloveroja koskevissa liitetiedoissa on huomioitu Pillar 2 -sääntöjen ja IAS 12 -standardin edellyttämät tiedot. Pillar 2:sta (mahdollisesti) aiheutuvat verovaikutukset pitäisi lisäksi pystyä huomioimaan jo Q1/2024 raportoinnissa. Edellä mainituista aihioista riittää tekemistä suurimmaksi osaa vuotta 2023.

Voit lukea aiheesta lisää aiemmasta kirjoituksestamme täällä.